FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Conducerea facultății

DECAN

Angela NICULIȚĂ, dr., conf. univ.

PRODECANI

Elena CALMÎȘ, lect.

Viorel GRIGORCEA, lect.

CONSILIUL FACULTĂȚII

 1. Niculiță Angela, dr., conf. univ. – președinte

 2. Grigorcea Viorel, lect. – vicepreședinte

 3. Pleşca Natalia, lect. - secretar

 4. Arnaut Vsevolod, dr., conf. univ.

 5. Buzatu Radu, dr., lector univ.

 6. Capcelea Titu, dr., conf. univ.

 7. Căpăţână Gheorghe, dr., prof. univ.

 8. Capcelea Maria, dr., conf. univ.

 9. Hâncu Boris, dr., conf. univ.

 10. Niculiță Angela, dr., conf. univ.

 11. Novac Ludmila, dr. hab., conf. univ.

 12. Rusu Galina, dr., conf. univ.

 13. Sârbu Parascovia, dr., conf. univ.

 14. Pașa Tatiana, dr., conf. univ., sind.

 15. Baluțel Patricia, studentă, preș. cons. stud.

 16. Lîtkina Ana, studentă, sindicat stud.

 17. Mihail Veronica, studentă

 18. Bogaci Diana, studentă

 19. Diaciuc Erică, studentă

BIROUL CONSILIULUI FACULTĂȚII

 1. Ungureanu Valeriu, dr., conf. univ.

 2. Grigorcea Viorel, lect. sup.

 3. Pleşca Natalia, lect.

 4. Hâncu Boris, dr., conf. univ.

 5. Capcelea Titu, dr., conf. univ.

 6. Capcelea Maria, dr., conf. univ.

 7. Sârbu Parascovia, dr., conf. univ.

COMISIA PENTRU ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

 1. Capcelea Titu - președinte

 2. Căpățână Gheorghe

 3. Hâncu Boris

 4. Buzatu Radu

 5. Novac Ludmila

 6. Perjan Andreie

COMISIA PENTRU ACTIVITATEA CU STUDENȚII

 1. Grigorcea Viorel - președinte

 2. Pleșca Natalia

 3. Pașa Tatiana

 4. Lîtkina Ana

 5. Mihail Veronica

 6. Bogaci Diana

 7. Diaciuc Erica

COMISIA DE ETICĂ

 1. Arnaut Vsevolod, dr., conf. univ., preşedinte

 2. Căpăţână Gheorghe, dr., prof. univ.

 3. Sârbu Parascovia, dr., conf. univ.

 4. Niculiță Angela, dr., conf. univ.

 5. Pleșca Natalia, lector univ.

COMISIA DE ASIGURARE A CALITĂȚII

 1. Capcelea Maria, dr., conf. univ. – președinte

 2. Ungureanu Valeriu, dr., conf. univ., decan 

 3. Hîncu Boris, dr., conf. univ., Dep. Matem., șef

 4. Capcelea Titu, dr., conf. univ., Dep. Inf., șef

 5. Grigorcea Viorel, lect. sup., Dep. Inf.

 6. Arnaut Vsevolod, dr., conf. univ., Dep. Inf.

 7. Niculiță Angela, dr., conf. univ., Dep. Matem.

 8. Buzatu Radu, dr., lector. univ., Dep. Matem.

 9. Perjan Andrei, dr. hab., prof. univ., Dep. Matem.

 10. Baluțel Patricia, studentă

 11. Rusu Galina, dr., conf. univ., Min. Ed., Secr. de Stat

 12. Damian Florin, dr., conf. univ., Inst. Matem. Inf., dir. adj.