FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Cereri de cazare în cămin pentru studenții anului I (Admiterea 2019)

Postat de decan la Lun, 29/07/2019 - 10:56

Studenții Facultății de Matematică și Informatică, Admiterea 2019, care doresc să locuiască în cămin în anul de studii 2019-2020, trebuie să scrie o cerere către Comisia de cazare a Facultății  de Matematică și Informatică. Cererea, însoțită de documentele solicitate scanate, trebuie expediata până pe data de 24 august 2019 la adresa 

usm.mathcs@gmail.com 

Formularul cererii poate fi descărcat mai jos.

În conformitate cu Regulamentul http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=320357 și Decizia Consiliului FMI, Repartizarea locurilor în cămin se realizează pe specialități și ani de studii, ținându-se cont de următoarea succesiune a priorităților:

 1. Statutul de orfan de ambii părinți
 2. Statutul de invalid de gradul I și II
 3. Media academică pentru anul precedent de studii / media de concurs pentru anul I
 4. Copii din familii vulnerabile:
  1. Orfan de un părinte
  2. Părinți invalizi/veterani/pensionari
  3. Părinți divorțați
  4. În familie sunt 2 studenți USM
  5. În familie sunt 2 studenți
  6. 3 și mai mulți copii
 5. Activitatea extracurriculară a studentului: conferințe, olimpiade internaționale, naționale, regionale, raionale, activități de voluntariat, echipe sportive.    

 

Cazarea în cămine este preconizată pentru ultimele zile ale lunii august. Lista studenților care vor beneficia de cămin va fi publicată pe www.fmi.usm.md și la tabla de avize a Facultății de Matematică și Informatică (A. Mateevici 60, bloc 4, etajul 2), imediat ce va obține toate aprobările de rigoare.

Atentie! Pot beneficia de cămin doar studenții care au scris și expediat cereri.