FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

SUSȚINERE TEZĂ DE DOCTOR

Postat de decan la Mar, 08/09/2020 - 21:38

Se anunţă

susţinerea tezei de doctor în ştiinţe matematice

Candidat JARDAN ION, lector universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei .

Conducător științific  CAȘU ALEXEI, doctor habilitat în științe fizico -matematice, profesor universitar.

Consiliul ştiinţific specializat  D 111.03 - 01 din cadrul Institutului de Matematică şi Informatică ”V. Andrunachievici.

Tema tezei  "DESPRE UNELE CONS TRUCȚII SPECIALE DIN TEORIA RADICALILOR ÎN CATEGORII DE

 MODULE"

Specialitatea 111.03 Logi matematică, algebră şi teoria numerelor

Data  18 septembrie 2020,   Ora 15.00

Local:  Institutul de Matematică şi Informatică ”V. Andrunachievici”, sala de conferinţe, bir. 340 , str. Academiei 5, Chişinău.

Teza de doctorat și rezumatul ei pot fi consultate la Biblioteca Academiei de Științe a Republicii Moldova și pe linkul

http://www.cnaa.md/files/theses/2020/56285/ion_jardan_abstract.pdf

Consiliul ştiinţific specializat: D 111.03 - 01

 Membrii:

  • ARNĂUTOV VLADIMIR,  dr. hab. în şt. fiz-mat., acad. A.Ş.M., IMI ”V. Andrunachievici”, preşedinte al C.Ş.S.
  • IZBAŞ VLADIMIR,            dr. în şt. fiz-mat., conf. cercetător, IMI ”V. Andrunachievici”, secretar ştiinţific al C.Ş.S.
  • CIOBAN MITROFAN,        dr. hab. în şt. fiz.-mat., acad. A.Ş.M., Universitatea de Stat din Tiraspol.
  • URSU VASILE,                   dr. hab. în şt. fiz-mat., prof. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei.
  • COJOHARI ELENA,          dr. în şt. fiz.-mat., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei.

 Referenți științifici oficiali:

  • BOTNARU DUMITRU,      dr. hab. în şt. fiz-mat., conf. univ.
  • POPA VALERIU,                dr. în şt. fiz-mat., conf. univ., IMI ”V. Andrunachievici”.