FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Săptămîna de luptă împotriva traficului de ființe umane

Postat de decan la Mar, 27/10/2020 - 12:16

Traficul de fiinţe umane (TFU) rămâne a fi o formă a sclaviei moderne, a cărei extindere nu cunoaşte frontiere, care continuă să atenteze la drepturile şi valorile societăţii, agresând perfid orice ţară. De la primele cazuri înregistrate şi până în prezent, Guvernul Republicii Moldova îşi consolidează poziţia în faţa respectivului fenomen, ori pentru prevenirea şi combaterea TFU, se pun în uz politici naţionale antitrafic şi se creează parteneriate cu societatea civilă şi organizaţii internaţionale. La baza cadrului legal naţional care reglementează raporturile juridice privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane stă Legea nr.241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. De asemenea, Republica Moldova a ratificat un set de convenţii internaţionale, cum ar fi Convenţia Consiliului Europei privind măsurile contra traficului de fiinţe umane, ratificată de Republica Moldova prin Legea nr. 67-XVI din 30 martie 2006, Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, şi Protocolul adiţional privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, ratificată prin Legea nr. 17-XV din 17 februarie 2005. Recomandările rapoartelor internaţionale sunt considerate puncte de reper în vederea îmbunătăţirii politicilor naţionale antitrafic. Din acest motiv, recomandările respective au fost formulate ca probleme necesare de soluţionat fiind incluse în Planul naţional pentru prevenirea şi combaterea TFU pentru anii 2014-2016. Orientarea comunităţii antitrafic asupra recomandărilor respective a propulsat procesul decizional, fiind iniţiate mai multe activităţi printre care colectarea şi armonizarea datelor statistice, consolidarea cadrului instituţional şi legislativ, sensibilizarea autorităţilor naţionale cu privire la dreptul victimelor TFU de a solicita compensaţie garantată de stat, îmbunătăţirea procesului de identificare a victimelor TFU prin consolidarea capacităţilor actorilor antitrafic.

http://antitrafic.gov.md/ COMITETUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE