FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Alexandra Tkacenko


Prenume
Alexandra
Nume
Tkacenko
Grad ştiinţific
doctor
Titlu didactic/funcţie exercitată
conferențiar universitar
Departament
Departamentul de Matematică
Studii
 • 1991-1994, Studii de doctorat la Academia de Studii Economice, Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din București, România, încheiate cu susținerea reușită a tezei de doctor pe tema:”Modele și metode în optimizarea unor procese economice”, obținând titlul de doctor în științe economice cu specializarea în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.
 • 1978-1983, Studii la Facultatea Matematică și Cibernetică a USM din Moldova, obținând calificativul de mathematician, certificat prin diploma de absolvire cu mentiune.
 • 1968-1978,  Studii medii generale  la școala Nr.1 din or. Căușeni, RM, certificate prin atestatul de absolvire cu mențiunea “Medalia de Aur”.  
Experiența profesională
 • 2001-Prezent ,Conferențiar Universitar, prin concurs în cadrul Departamentului Matematici Aplicate, actualmente Departamentul Matematici a Facultății Matematică și Informatică a USM.
 • 1996-2001, Lector superior, după care Conferențiar Universitar la Catedra    Tehnologii Informațoinale în cadrul Facultății Matematică și Informatică a USM.
 • 1991-1996,   Asistent de Profesor, după care de Lector la Catedra Cibernetică Economică, Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică a ASE din București, România.
 • 1988-1990, Asistent de Profesor, după care de Lector la Catedra Limbaje Algoritmice și Programare, Facultatea Matematică și Cibernetică a USM.
 •  1983-1988, Inginer-programator, începând cu  1987 Inginer-programator superior la Centrul  de     Calcul pentru Studenți a Facultății  Matematică și Cibernetică a USM.
Activitatea didactică

112. 03. Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale

112. 01. Matematică de calcul

122.03.  Modelare,  metode matematice, produse program

523.01. Cibernetică şi informatică economică

Activitatea didactică presupune cursurile teoretice  pe care le-am inițiat și le-am  ținut studenților cât și seminarele, laboratoarele în cadrul următoarelor  discipline:   Cercetări Operaționale, Metodele Cercetărilor Operaționale în Fundamentarea Deciziilor, Inițiere în Cercetări Operaționale, Teoria Deciziei, Tehnici de Optimizare, Teoria Jocurilor, Modelarea Matematică a Proceselor Economice, Programarea în Limbajul C, Programarea în Limbajul C++,  Modelare Matematică și Algoritmi de Calcul.  Mereu am fost și  sunt coordonator la teze de an, licență și master cât și curator de grupe studențești.

Activitatea științifică
 • Activitatea științifică se axează pe următoarele domenii: Cercetări Operaționale, Modelarea și optimizarea multicriterială de diverse tipuri;  Programarea fracționară, Programarea stocastică,  Modelarea  de tip fuzzy,  Modele de eficiență și productivitate economică, Teoria deciziilor, Optimizarea portofoliilor etc.
 • La data 28 06.1994 am susținut cu success teza de doctorat pe tema:”Modele și metode în optimizarea unor procese economice”, obținând titlul de doctor științe.
 • În Octombrie 2000  am obținut titlul didactic de Conferențiar Universitar, activând la  Facultatea  Matematică și Informatică a USM, Catedra Limbaje Algoritmice și Programare. Începând Martie 2006 sunt coordinator științific  regional a femeilor matematicieni din Moldova în cadrul forumului EWM (European Women Mathematicians).
 • 09.1999-12.2001 Proiectului internațional “STEFAN CEL MARE”, (ERBIC15-CT98-1007), din programul  INCO-COPERNICUS, în funcția de coordinator științific din partea USM.
 • 02.2014-12.2015 Proiect instituțional național No. 11.817.08.47A MODELE ȘI METODE MATEMATICE ÎN REZOLVAREA, OPTIMIZAREA ȘI ANALIZA NUMERICĂ A PROBLEMELOR CU APLICAȚII în funcția de cercetător științific superior.
 • 03.2015-prezent Proiect instituțional național No. 15.817.02.37A MODELE MATEMATICE ŞI CALCUL PERFORMANT ÎN SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR CU CARACTER APLICATIV în funcția de cercetător științific superior.
Altele

Cele mai relevante publicații (peste 90) sunt următoarele:

 1. A. Tkacenko, Penality Functions in non-linear optimization, Studies and Research in Economic  Cybernetic and Calculus, Bucharest, Romania, 1994,  v.3-4, pp. 43-50.
 2. A.Tkacenko, A.Alhazov, The Multiobjective “Botlleneck” Transportation Problem, Computer Science Journal of Moldova, V.9, nr.3 2001, Chisinau,  pp. 321-335.
 3. A.Tkacenko, The DEA Models in efficiency study in Moldovian Agriculture, Studii în analiză numerică şi optimizare, Bacău, Romania,  V.3; No. 2(6), 2001, pp. 186-209.
 4. A.Tkacenko, Iu.Caraus, The Efficiency Study  of Moldavian Micro-Level Economy, University “Sf. Kirill and Methodius”, the IV-th Int. Conf., Veliko Turnova,   Bulgary, 2001, pp. 206-216.
 5. A.Tkacenko, The Economic  Efficiency Study in Moldavian Agriculture, Res.  in Numerical Analysis and Optimization,  USM &UCCM,  Chisinau, 2002, V.3, No.2, pp. 222-237.
 6. A Tkacenko, The multiobjective transportation   fractional programming model,   Computer   Science Journal of Moldova, Vol 12, no3(36), 2004, Chisinau,  pp. 397-405.
 7. Nikos E Mastotakis, A.Tkacenko, Iu.Caraus, The DEA Method in Economical  Efficiency Analysis  (micro-level), Proceeding of the 11 WSEAS International  Conference on Applied Mathematics (MATH’07),  Dallas, Texas, USA, March 22-24, 2007,  pp.103-107.
 8. A.Tkacenko, Time-constraining multiobjective fractional transportation problem, Book of Abstracts at 6th   Congress of Romanian Mathematicians, June 28, July 4, 2007, Bucharest, Romania, pp. 167-168.
 9. A.Tkacenko, The Generalized Algorithm for Solving the Multiovjective Fractional  Transportation Problem of    “Bottleneck” type,   Book of Abstracts at 22rd  European Conference on Operational Research, Prague, July 8-11, 2007, pp. 243.
 10. A. Tkacenko, The Multiple Criteria Transportation Model. (Special case), Proceedings of 15th American Conference on Appl. Math., Houston, USA, April 30-May 2, 2009, pp. 45-49.
 11. A. Tkacenko, The Generalized Transpotration Model of “bottleneck” type, International Congress of Math., Hyderabad 2010, Abstracts, Hindustan book Agency, pp. 526-527.
 12. A. Tkacenko, Fuzzy Approach for Solving the Fractional Multiple Criteria Transportation Problem with Time Restriction, The 15 General Meeting of EWM, Barcelona, Spain, Sept. 5-9, 2011, Book of abstracts 2, pp.25-26.
 13. A. Tkacenko, Fuzzy  Cost Multiple Criteria  Transportation Problem with Time            Restriction, The 25 European Conference on Operational Researches, Vilnius, Lithuania, 8-10 July 2012. Book of Abstracts, pp.249.
 14. A.Tkacenko, Interactive Fuzzy Goal Procedure for Multi-Objective Fractional Transportation Problem of “Bottleneck” type, Materials of Int. Conf. Mathematical Modeling, Optimization and Infotainment Technologies, ATIC, March 25-28 2014, Edițion IV-A,Chișinău, pp. 254-265.
 15. A. Tkacenko, Multiple Criteria Fuzzy Cost Transportation Model of “Bottleneck” type,  Journal of Economic Computation and  Economic Cybernetics Studies and Research, ISI Thomson Reuter Serv., V.48, No.2, 2014, București, România, pp. 215-232.
 16. A. Tkacenko, Interactive Approach For Solving Fuzzy  Multi-Criteria Transportation Problem of  “Bottleneck” type, Proceeding IMCS-50, the Third Conference of Math. Society of  RM, August, 19-23, 2014, Chisinau, pp. 418-421.
 17. A.Tkacenko, The multi-criteria  fractional transportation problem with fuzzy "bottleneck" criterion, Journal of Economic Computation and  Economic Cybernetics Studies and Research, ISI Thomson Reuter Serv., ISSUE 3/2016, V..50,  București, Romania, pp. 117-134.