FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Boris Hîncu


Prenume
Boris
Nume
Hîncu
Grad ştiinţific
doctor
Titlu didactic/funcţie exercitată
conferențiar universitar
Departament
Departamentul de Matematică
Studii
 • 1993. Sustinerea tezei de doctor in stiinte fizico-matematice, Uuniversitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematica si Informatica,, Conducator stiintific: Prof. V. A. Gorelik (Moscova, Rusia), Titlul tezei : Determinarea strategiilor optimale pentru sisteme ierarhice pe trei niveluri.

 • 1983-1986 . Doctorantura in Stiinte Matematice si Fizice, Centrul de Calcul al Academiei de Stiinte a URSS, Conducatori stiinrifici: Academicia al A.S. al URSS, N.N. Moiseev, Prof. V.A. Gorelik.

 • 1975-1980. Studii superioare in Matematica Aplicata, Uuniversitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematica si Informatica.

Experiența profesională

Activitatea profesională:

2015 -- până în prezent: Universitatea de Stat din Moldova, conferenţiar universitar al Departamentului Matematica.

2001-2015 Universitatea de Stat din Moldova, conferenţiar universitar al catedrei Matematica Aplicata

1996-2000. Lector superior, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematica si Informatica, catedra Cibernetica Matematica.

1990-1996. Sef de sector, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Calcul.

1987-1990. Inginer superior, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Calcul.

Activitatea didactică

Activitatea didactică:

Cursuri predate:

 • Algoritmi si programare paralela (2003- pina in present)-curs normativ (licenţă);

 • Teoria jocurilor si procese de negociere (2004-pina in present)- curs special (licenţă);

 • Modele de programare paralela (2004-pina in prezent)- curs normativ (licenţă);

 • Optimizare pe multe niveluri (1996-2000)- curs special (licenţă);

 • Teoria jocurilor si aplicatii economice (2001-2003)- curs normativ (licenţă);

 • Informatica (1996-2001)- curs normativ (licenţă);

 • Calcul paralel pe clustere (2007-pina in prezent)- curs normativ (masterat).

 • Domenii de interes ştiinţific:

 • Probleme de optimizare,

 • Optimizare pe multe niveluri,

 • Teoria algoritmilor,

 • Teoria jocurilor (cooperative si non-cooperative, ierarhice, combinatoriale, dinamice),

 • Modelarea matematica a proceselor decizionale,

 • Programare si algoritmi paraleli,

 • Administrarea clusterilor paralele.

 • Sisteme paralele de calcul de tip Grid şi Cloud.

Activitatea științifică

Date statistice privind numărul total de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice publicate:

Numarul total de publicatii 75. Articole în reviste recenzate 23. Articole in culegeri (proceedings ) 18. Materiale ale comunicărilor ştiinţifice la conferințe 16. Publicații metodico-didactice 8.

Lista lucrărilor științifico-didactice publicate de conf. univ. B. Hîncu in perioada 2012-2018.

Lista lucrărilor apărute în edituri străine.

 1. Boris Hâncu, Ludmila Novac. Parallel algorithm to fiind the Stackelberg equilibrium profiles. LAP LAMBERT Academic Publishing. Germany. 2017. 47 pagini.

Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din Republica Moldova.

 • reviste categoria A:

 1. Boris Hâncu. Solving the games generated by the informational extended strategies of the players. Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. Matematica. Number 3(70), 2012, Pages 53-62.

 2. Boris Hâncu, Anatolie Gladei. Parallel algorithm to find Bayes-Nash solution to the bimatrix informational extended game. Computer Science Journal of Moldova (CSJM). V. 26, n.1(76), 2018. Pages 39-58. http://www.math.md/publications/csjm/issues/v26-n1/

 • reviste categoria B:

 1. Boris Hâncu Solving two persons games with complete and perfect informations. Studia Universitatis Moldaviae, seria Stiinte exacte si economice, nr. 7(77), Chisinau 2014. pp. 3-16.

 2. Boris Hâncu, Mihai Cocîrlă. Approaches for solving bimatrix informational extended games. Studia Universitatis Moldaviae, seria Stiinte exacte si economice, nr. 7(87), Chisinau 2015. pp. 71-85.

Lista articolelor ştiinţifice publicate în culegeri.

 

 • în străinătate:

 1. Boris Hâncu. Modeling the informational impact on the decision-making processes. The 37-rd Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA). Chisinau, Republic of Moldova. June 04-09, 2013. Proceedings, Volume II, Polytechnic International Press, Montreal, Quebec, 2013, pp. 480-484

 • în Republica Moldova:

 1. Boris Hâncu. Bayes-Nash equilibrium profiles in the two person informational extended game. Proceedings. Conferinţa Ştiinţifica Internaţional’ “Modelare Matematică, Optimizare şi Tehnologii Informaţionale”. Ediţia a IV-a, 25 – 28 martie, Chişinău, 2014, Vol. I pp. 103-113.

 2. Богатенков П., Ильюха Н., Кальмыш Е., Пацюк В., Секриеру Г., Хынку Б. Е-инфраструктура и сервисы для решения сложных задач математического моделирования. Proceedings. 4-я Международная Научнаяй Конференция “Математическое Моделирование, Оптимизация и Информационные Технологии”. 25 – 28 martie, Chişinău, 2014, Vol. II pp. 47-63

 3. Boris Hâncu . Parallel algorithm to solve two person game with perfect information. Proceedings of the Third Conference of Mathematical Society of Moldova IMCS-50, August 19-23, 2014, Chisinau, Republic of Moldova. pp 366-369.

 4. P. Bogatencov, N. Iliuha, G. Secrieru, B. Hâncu, V. Patiuc, E. Calmis Complex applications porting to HPC infrastructure. Proceedings of the Third Conference of Mathematical Society of Moldova IMCS-50, August 19-23, 2014, Chisinau, Republic of Moldova. pp. 467-470.

 5. Boris Hâncu, Elena Calmîş. Adapting the local clusters for execution parallel applications and training. Proceedings of the 13th RoEduNet IEEE International Conference and Joint Event 8th RENAM Conference. September 11-13. 2014, Chişinău, Republic of Moldova. pp. 21-24.

 6. Bogatencov P., Iliuha N., Calmis E., Hâncu B., Patiuc V., Secrieru G. “Computational Infrastructure for Porting and Execution Complex Applications in Moldova”. Proceedings. 5th International Conference “Telecommunications, Electronics and Informatics” ICTEI 2015. May 20-23. Chisinau 2015. pp. 27-30.

 7. Boris Hâncu, Anatolie Gladei. Parallel algorithm to determine the Bayes-Nash solutions in the bimatrix informational extended games. Proceedings. Conferinţa Ştiinţifica Internaţional’ “Modelare Matematică, Optimizare şi Tehnologii Informaţionale”. Ediţia a V-a, 22 – 25 martie, Chişinău, 2016, Vol. I pp. 200-216

 8. B. Hâncu. Parallel algorithm to find the Bayes-Nash solution in the informational extended game. The 4th Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova, dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachievici (1917-1997). Proceedings CMSM4. June 28 – July 2, 2017, Chişinău, Republic of Moldova. Pages 397-400.

Lista comunicărilor prezentate la manifestări ştiinţifice, publicate ca rezumat (1-3 pagini).

 • în străinătate:

 1. Boris Hâncu. Determining the solutions for dynamic pozitional games with informational extended strategies. 26th European Conference on Operational Research. Abstract book. Rome 1-4 July, 2013. pp. 2.

 2. Boris Hâncu. Parallel algorithms for solving informational extended games. The Conference on Applied and Industiral Mathematics (CAIM 2013). Book of Abstracts. September 19-22, Bucharest, Romania 2013. pp. 61-62.

 3. Boris Hâncu. Parallel algorithm to solve bimatrix informational extended game. The 22nd Conference on Applied and Industiral Mathematics (CAIM 2014). Book of Abstracts. September 18-21, Bacău, Romania 2014. p. 33

 4. Boris Hâncu. Bayes solutions of the bimatrix informational extended games. The 23nd Conference on Applied and Industiral Mathematics (CAIM 2015). Book of Abstracts. September 17-20, Suceava, Romania 2015. p. 38

 5. Boris Hâncu. Parallel SMM-DMM algorithm for determining Bayes solutions of the bimatrix incomplete information game. The 24nd Conference on Applied and Industiral Mathematics (CAIM 2016). Book of Abstracts. September 17-18, Craiova, Romania 2016. p. 46-47

 6. Boris Hâncu. Adapting the computational infrastructure of the clusters in Moldova for execution parallel applications and training. 1st Eastern Partnership E-Infrastructure Conference (EaPEC-2016), Tbilisi, Georgia, 6-7 October. www.eapec.eu.

 7. Boris Hâncu. Bimatrix perfect information game. The 25nd Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2017). Book of Abstracts. September 14-17, Iaşi, Romania 2017. p. 69

 • în Republica Moldova

 1. Boris Hâncu. Solving the games generated by the informational extended strategies of the players. The 20th conference on applied and industrial mathematics, Dedicated to Academician Mitrofan M. Cioban. CAIM 2012. Chisinau, Republic of Moldova, August 22-25, 2012. Communications pp. 122-123.

 2. Boris Hâncu. Solving the games generated by the informational extended strategies of the players. The 20th conference on applied and industrial mathematics, Dedicated to Academician Mitrofan M. Cioban. CAIM 2012. Chisinau, Republic of Moldova, August 22-25, 2012. Communications pp. 122-123.

 3. Boris Hâncu. Bayesian game generating by the informational extended strategies of the players. International Conference „Mathematics & Iformational Technologies: Research and Education(MITRE-2013)”. August 18-22, Chisinau 2013. Abstracts pp. 52-53.

 4. Hâncu Boris. “Bayes-Nash solution in the bimatrix informational extended game”. International Conference „Mathematics & Informational Technologies: Research and Education(MITRE-2015)”. Chisinau 2015. Abstracts. pp. 47-48.

 5. Hâncu Boris. Parallel SMM-DMM algorithm to solve the bimatrix informational extended game”. International Conference „Mathematics & Informational Technologies: Research and Education(MITRE-2016)”. Chisinau 2016. Abstracts. pp. 36.

 6. Cataranciuc Emil, Boris Hâncu. Parallel algorithm to determine the solutions of the bimatrix informational extended games. The 26nd Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2018). Book of Abstracts. September 20-23, Chisinau, Republica Moldova, 2018. p. 70-71.

 7. Boris Hâncu. Methods of solving perfect informational games. The 26nd Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2018). Book of Abstracts. September 20-23, Chisinau, Republica Moldova, 2018. p. 74.

 

Lista manualelor, notelor de curs şi alte publicaţii didactice.

 1. Bolun Ion, Prisăcaru Angela, Bercu Igor, Croitor Mihai, Dolghier Constantin, Globa Angela, Hîncu Boris, Negară Corina. Olimpiada Republicană la Informatică . Ediţia 2014. Chişinău, 2014. 75 pagini. http://edu.gov.md/sites/default/files/brosolimp2014_1-informatica.pdf

 2. Beşliu Victor, Prisăcaru Angela, Bolun Ion, Croitor Mihai, Globa Angela, Hîncu Boris, Negară Corina, Bercu Igor, Dolghier Constantin. Olimpiada Republicană la Informatică . Ediţia 2015. Chişinău, 2015. 75 pagini. http://edu.gov.md/sites/default/files/brosolimp2015_final.pdf

 3. Boris HÎNCU, Elena CALMÎȘ. Modele de programare paralelă pe clustere. Partea I. Programare MPI. Note de curs. Chişinău. CEP USM, 2016. 129 pagini.

 4. Boris HÎNCU, Ludmila NOVAC. Bazele teoriei jocurilor dinamice şi ierarhice. Note de curs. Chişinău. CEP USM, 2016. 125 pagini.

 5. Boris Hancu, Ludmila Novac. Bazele teoriei jocurilor. Note de curs. Chisinau 2018. 172 pagini.

Participarea la proiecte de cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic:

 • 1991 -1997. Colaborator științific superior, Laboratorul de Cercetare “Grafica”.

 • 2001-2002. Colaborator științific superior, Proiect 01.002C “Complexe de relații multiple si aspecte teoretico aplicative”.

 • 2003-2005. Colaborator științific superior, Proiect 2M05 (proiect instituţional) “Elaborarea metodelor teoretice ale asigurării matematice si a softului pentru probleme de optimizare in baza proprietarilor convexității metrice”.

 • 2004-2010. Colaborator științific superior, Proiect 06.411.030S „Complexe de relații multipare si aplicații”

 • 2008-2009. Colaborator științific superior. Proiect 05/R „Metode si algoritmi de soluționare a problemelor de dirijare a sistemelor dinamice complexe„ din cadrul Programul comun de cercetare intre Academia de Științe a Moldovei si Fondul Republican de Cercetări Fundamentale din Federația Rusa.

 • 2006-2009. Administrator de sistem al clusterului paralel CRDF/MRDA, Project CERIM-1006-06.

 • 2010-2011. Colaborator științific superior. Proiect 10.839.08.05F (Program de stat) “Modele matematice moderne si aplicarea acestora la soluționarea problemelor de optimizare discreta cu caracter aplicativ”.

 • 2011. Colaborator științific superior. Proiect 1C/2011. “Cercetarea metodelor de reprezentare a cunoștințelor in Web-ul semantic”

 • 2013-2014. Conducător de proiect. Proiect „Instrumental support for complex applications porting to the regional HPC infrastructure” (cifrul 13.820.18.05 STCU.A/5807).

 • 2015- Cercetător Științific Superior. Proiectul „Modele matematice si calcul performant in soluționarea problemelor cu caracter aplicativ” (cifrul 15.817.02.37A)

Altele

Activitate editorială:

 • 1999-2006. Redactor -Sef Adjunct, Anale Stiintifice ale Facultatii de Matemetica si Informatica.

 • 2009-2011 Secretar responsabil al revistei Studia Universitatis, seria Stiinte exacte si economice

Alte activitati profesionale

 • 2004-2010. Membru Comisiei de Experti in Matematica Aplicata si Mecanica Corpului Solid al Consiliului Nationale de Acreditare si Atestare al Republicii Moldova.

 • 2003-217. Secretar stiintific al Seminarului Stiintific de profil la specialităâile: 112.03. Cibernetică matematică si cercetări operaţionale, 232.02. Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale din cadrul Universităţii de Stat din Moldova

 • 2014-prezent. Membru al Consiliului Olimpic Republican pentru disciplina Informatica

 • 2016-prezent. Directorul Scolii doctorale de Matematica si Știința Informației a Universității de Stat din Moldova