FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Galina Rusu


Prenume
Galina
Nume
Rusu
Grad ştiinţific
doctor
Titlu didactic/funcţie exercitată
conferențiar universitar
Departament
Departamentul de Matematică
Studii
 • 1996-2001 - U.S.M., Facultatea Matematică și Informatică, Specialitatea Matematică
 • 2001-2002  - U.S.M., studii la masterat, Facultatea Matematică și Informatică, Specialitatea Matematică
 • 2004-2008 - U.S.M., studii la doctorat, specialitatea 01.01.02 Ecuații Diferențiale, dr. în șt. fiz.-mat. 18.02.2011
 • 1998-2002 - Linguata Language School. English
Experiența profesională
 • 2002- prezent - U.S.M., Facultatea Matematică și Informatică, Departamentul de Matematică:
 • 2002-2010 - lector universitar,
 • 2010-2011 - lector superior,
 •  2011- prezent - conferențiar universitar
 • 2015-prezent - decan al Facultății de Matematică și Informatică.
Activitatea didactică

Cursuri predate

 • Analiză funcțională
 • Calcul integral
 • Calcul diferențial
 • Analiză matematică
 • Teoria funcțiilor de variabilă reală
 • Matematică economică
Activitatea științifică

Proiecte științifice

 • Proiectul 07.410.01.04 PA „Cercetări şi studii avansate în Matematică şi Informatică” din cadrul Programului de Stat „Integrarea ştiinţei şi învăţământului superior”, 2007-2008;  cercetător științific stagiar;
 • Proiectul instituţional 06.411.029 F „Singularităţi, perturbări singulare şi comportări asimptotice ale soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale”, 2006-2010;  cercetător științific stagiar;
 • Proiectul 10.839.08.02F  ”Comportări asimptotice şi control în sisteme de evoluţie guvernate de ecuaţii diferenţiale” din cadrul Programului de stat ”Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică”,  2010-2011;  cercetător științific stagiar;
 • Proiectul instituţional 11.817.08.41F ”Studii fundamentale ale structurilor algebrice, geometrice şi de evoluţie cu aplicaţii în cristalofizică şi control”, 2011- 2014;  cercetător științific stagiar;
 • Proiectul independent pentru tineri cercetători 11.819.08.02F ”Elaborarea metodelor şi algoritmilor numerici de soluţionare a problemelor decizionale dinamice cu aplicaţii”, 2011-2012, cercetător științific, coordonator de proiect;
 • Proiectul independent pentru tineri cercetători  12.819.08.04F „Metode de analiză numerică şi optimizare pentru problemele deterministe şi stochastice decizionale”, 2012-2013;  cercetător științific;
 • Proiectul independent pentru tineri cercetători 13.819.08.04F „Metode numerice de soluţionare a problemelor variaţionale şi de control optimal stochastic”, 2013-2014; cercetător științific;
 • Proiectul  Tempus cu titlul „Création Réseau Universités Numériques Thématiques en sciences appliquées et scinces économiques en Moldavie (C.R.U.N.T.)”,  2011-2014,  creator de curs;
 • Proiectul independent pentru tineri cercetători 14.819.02.14F „Metode numerice de soluţionare a problemelor de optimizare stochastice”, 2014 – 2015;  cercetător științific;  
 • Proiectul independent pentru tineri cercetători 15.819.02.02F „Metode numerice şi algoritmi de aflare a strategiilor optime în problemele de dirijare a sistemelor dinamice deterministe şi stochastice”, 2015-2016; cercetător științific.
 • Proiectul 15.817.02.26F „Structuri algebrice, geometrice şi sisteme de evoluţie”, 2015-2018; cercetător științific superior.
 • Proiectul Erasmus+ N°573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKAZ-CBHE-JP LMPI «Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises», 2016-2019; manager;

Participări la foruri științifice

 • The XIV-th Conference on Applied and  Industrial Mathematics (Satelite Conference of  ICM 2006), dedicated to the 60-th anniversary of the foundation of Faculty of  Mathematics and Computer Science of Moldova State University,  Chișinău, 2006.
 •  Mathematics and Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2008), Chișinău, 2008.
 • Differential Calculus. Conservation Laws. Applications in Mechanics, Novi Sad, Serbia, 2008.
 •  Conferința știintifică Republicană: Matematica-Probleme Actuale cu Aplicații, Chișinău, 2009.
 •  Mathematics and Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2009), Chișinău, 2009.
 •  "Alexandru Myller" Mathematical Seminar Centenial Conference, Iași, România, 2010. Actual problems of Mathematics and Informatics, Chisinau, 2010.
 • The Seventh Congress of Romanian Mathematicians, Brașov,  România, 2011.
 • Mathematics and Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2011), dedicated to the 60-th anniversary of the foundation of Faculty of Mathematics and Computer Science of Moldova State University, Chișinău, 2011.
 • Lectures on Industrial Mathematics, Sofia, Republic of Bulgaria, 2011.
 • The XX-th Conference on Applied and Industrial Mathematics,  Chișinău, 2012.
 • The 6-th European Congress of Mathematics, Krakow, Poland, 2012.
 • Competitivitatea economiei naționale în contextul procesului de globalizare internațională. Chișinău, 2012.
 • The 20th Confference on Applied and Industrial Mathematics, Chișinău, 2012.
 • The 21st Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2013), Bucharest, Romania, 2013.
 • International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2013), Chisinau, 2013.
 • 9th International Conference on Applied Mathematics (ICAM9), Baia Mare, Romania, 2013.
 • Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova, Chișinău, 2013.
 • Bogoliubov readings. Differential equations, theory of functions and their applications (DIF-2013), Sevastopol, Ukraine, 2013.
 • International Conference on APPLIED AND PURE MATHEMATICS, Iaşi, Romania, 2013.
 • Third Conference of Mathematical Society of Moldova IMCS-50, Chisinau, Republic of Moldova, 2014.
 • The International Congress of Mathematicians 2014, Seoul, Korea, 2014.
 • International Congress of Women Mathematicians 2014, Seoul, Korea, 2014.
 • CRUNT-2014-Bunele practici de instruire e-learning/online,  Chișinău, Republic of Moldova, 2014.
 • The 22nd Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2014), Bacău, Romania, 2014.
 • The eighth Congress of Romanian Mathematicians, Iași, România, 2015.
 • The 23nd Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2015), Suceava, Romania, 2015.
 • International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2015), Chisinau, 2015.
 • International Conference on Nonlinear Operators, differential Equations and Applications, ICNODEA-2015, Cluj-Napoca, Romania, 2015.
 • International Conference on APPLIED AND PURE MATHEMATICS, Iaşi, Romania, 2015.
 • MOODLEMOOT Moldova 2016, Chișinău, 2016.
 • A XX-a Conferinţă Anuală a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, Baia Mare, România, 2016.
 • The 7-th European Congress of  Mathematics, Berlin, Germany, 2016.
 • International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2016), Chisinau, 2016.
 • The Fourth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova, Chisinau, 2017
 • Актуальные проблемы развития математического образования в школе и вузе, Барнаул, Россия, 2017
 • 9th International Conference on Microelectronics and Computer Science, Chisinau, 2017
 • The International Congress of Mathematicians, Rio de Janeiro, Brazil, 2018.
 • World Meeting for Women in Mathematics, Rio de Janeiro, Brazil, 2018.
 • The 26nd Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2018), Chisinau, 2018.
 • Current Trends in Applied Mathematics, Iași, România, 2018.
 • INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS (ICAMNM)-second edition October 19-20, 2018, Craiova, Romania.
Altele

Lucrări științifice și metodico-didactice

 Articole reviste și culegeri internaţionale:

1.Perjan A., Rusu G.  Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces. Annals of the Academy of Romanian Scientists. Series on Mathematics and its Applications, 2009, vol. 1, no.1, 31- 61.

2.Perjan A., Rusu G.  Convergence estimates for abstract second-order singularly perturbed Cauchy problems with Lipschitzian nonlinearities, Asymptotic Analysis, 2011, vol. 74, no. 3-4, 135-165. (IF 0.667)

3.Perjan A., Rusu G.  Convergence estimates for abstract second order singularly perturbed Cauchy problems with monotone nonlinearities. Annals of the Academy of Romanian Scientists. Series on Mathematics and its Applications, 2012, Vol.4, no. 2. 128-182.

4.Perjan A., Rusu G.  Convergence estimates for some abstract linear second order differential equations with two small parameters, Asymptotic Analysis, 2016, vol. 97, no. 3-4, 337-349. (IF 0.933)

5.Perjan A., Rusu G. Singularly perturbed problems for abstract dierential equations of second order in Hilbert spaces, In: New trends in differential equations, control theory and optimization, Word Scientific, 2016, pp. 277-293.

6.Perjan A., Rusu G. Abstract linear second order differential equations with two small parameters and depending on time operators, CARPATHIAN J. MATH, 2017, 33 (2017), No. 2, 233 – 246. (IF 0.788)

Articole în culegeri naţionale:

1.Perjan A., Rusu G. Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces. Bul. Acad.  Ştiinte Repub. Mold., Mat., 2008, no.  1(56), 195-204.

2.Rusu G.  Singular limits of solutions to the Cauchy problem for second order linear differential equations in Hilbert spaces. Bul. Acad.  Ştiinte Repub. Mold., Mat., 2009, no.  3(61), 81-95.

3.Rusu G. Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces. Proceedings of the conferences “Mathematics and Information Technologies: Research and Education” (MITRE 2008-2009). Chişinău, 2010, 66-74.

4.Perjan A., Rusu G.  Limits of solutions to the singularly perturbed abstract hyperbolic-parabolic system.  Bul. Acad.  Ştiinte Repub. Mold., Mat., no. 3(76), 2014, 49-64.

Teze ale comunicărilor ştiinţifice:

1.Perjan A., Rusu G. Limits of solutions to the singularly perturbed Cauchy problem for second order linear differential equations in Hilbert spaces. The XIV-th Conference on Applied and Industrial Mathematics (Satelite Conference of ICM 2006). Chisinau, 2006, 280-283.

2.Perjan A., Rusu G. Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces. Mathematics and Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2008).  Chişinău, 2008, 25-26.

3.Rusu G.  Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces. Mathematics and Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2009).  Chişinău, 2009, 32-33.

4.Perjan A., Rusu G. Convergence estimates for abstract second order Cauchy problems with lipschitzian nonlinearities.  "Alexandru Myller" Mathematical Seminar Centenial Conference. Iaşi, 2010, 34.

5.Perjan A., Rusu G. Convergence estimates for second order singularly perturbed Cauchy problems with lipschitzian nonlinearities. Actual Problems of Mathematics and Informatics. Chişinău, 2010, 129-130.

6.Perjan A., Rusu G. Second order singularly perturbed Cauchy problems with monotone nonlinearities. Mathematics and Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2011). Chişinău, 2011, 91-92.

7.Perjan A., Rusu G. Convergence estimates for abstract second order singularly perturbed Cauchy problems with monotone nonlinearities. The seventh Congress of Romanian Mathematicians. Brașov, 2011, 106-107.

8.Perjan A., Rusu G. Some convergence estimates for abstract second order singularly perturbed Cauchy problems with monotone nonlinearities. The 20th Conference on Applied and Industrial Mathematics. Chișinău, 2012, 178-181.

9.Rusu G. Singular limits of solutions to the Cauchy problem for second order linear differential equations with positive powers of a positive defined operator. The 21st Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2013), Bucharest, 2013, 39.

10.Perjan A., Rusu G. Singularly perturbed problems for abstract linear differential equations with positive powers of a positive defined operator. 9th International Conference on Applied Mathematics (ICAM9), Baia Mare, 2013, 27

11.Perjan A., Rusu G. Some convergence estimates for abstract second order singularly perturbed Cauchy problems. Bogoliubov readings. Differential equations, theory of functions and their applications (DIF-2013), Sevastopol, 2013, 43.

12.Perjan A., Rusu G. Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear second order differential equation with two small parameters. International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2013), Chisinau, Republic of Moldova, 2013, 73-74.

13.Perjan A., Rusu G. Some convergence estimates for abstract second order differential equations with two small parameters. International Conference on APPLIED AND PURE MATHEMATICS, Iaşi, Romania, 2013, 18.

14.Perjan A., Rusu G. Limits of solutions to the singularly perturbed abstract hyperbolic-parabolic systems. Third Conference of Mathematical Society of Moldova IMCS-50, Chisinau, Republic of Moldova, 2014, 203-206.

15.Perjan A., Rusu G. Some convergence estimates for abstract second order differential equations with two small parameters. The International Congress of Mathematicians 2014, Seoul, Korea, 2014, 412-413.

16.Perjan A., Rusu G. Some convergence estimates for abstract second order differential equations with two small parameters. The 22nd Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2014), Bacău, Romania, 2014, 14.

17.Rusu G. Some singularly perturbed Cauchy problems for abstract linear differential equations with positive powers of a positive defined operator. The eighth Congress of Romanian Mathematicians, Iași, România, 2015, 90.

18.Perjan A., Rusu G. Some convergence estimates for abstract linear second order differential equations with two small parameters and depending on time operators. The 23nd Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2015), Suceava, Romania, 2015, 9.

19.Perjan A., Rusu G. Some convergence estimates for abstract linear second order differential equations with two small parameters and depending on time operators. International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2015), Chisinau, 2015, 68.

20.Perjan A., Rusu G. Some convergence estimates of solutions to singularly perturbed problems for abstract differential equations of second order in Hilbert spaces. International Conference on Nonlinear Operators, Differential Equations and Applications (ICNODEA-2015), Cluj-Napoca, Romania, 2015, 48.

21.Perjan A., Rusu G. Singular limit of solutions to the Cauchy problem for abstract second order differential equations with two small parameters and depending on time operators, International Conference on APPLIED AND PURE MATHEMATICS, Iaşi, Romania, 2015, 19.

22.Perjan A., Rusu G. Singularly perturbed problems for abstract differential equations of second order in Hilbert spaces, A XX-a Conferinţă Anuală a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, Baia Mare, 2016, 39-40.

23.Perjan A., Rusu G. Some convergence estimates for abstract linear second order differential equations with two small parameters, The 7-th European Congress of  Mathematics, Berlin, Germany, 2016, 475.

24.Perjan A., Rusu G. A NOTE ON FRACTIONAL POWERS OF POSITIVE DEFINITE OPERATORS.  International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2016), Chisinau, 2016, 52-53.

26. Perjan A., Rusu G. Large-time behavior of the difference of solutions of two evolution equations. The Fourth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova, Chisinau, 2017, 317-320.

27. Perjan A., G. Rusu. Singular perturbations in abstract second order differential equations with depending on time operators, The International Congress of Mathematicians, Rio de Janeiro, Brazil, 2018.

28. Perjan A., G. Rusu. Abstract linear second order differential equations with depending on time operators, World Meeting for Women in Mathematics, Rio de Janeiro, Brazil, 2018.

28. Perjan A., G. Rusu. LIMITS OF SOLUTIONS TO THE INITIAL BOUNDARY DIRICHLET PROBLEM FOR THE SEMILINEAR KLEIN-GORDON EQUATION WITH TWO SMALL PARAMETERS, The 26nd Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2018), Chisinau, 2018.

28. Perjan A., G. Rusu. Some convergence estimates for solutions to the abstract second order differential equations with two small parameters and monotone nonlinearities, Current Trends in Applied Mathematics, Iași, România, 2018.

28. Perjan A., G. Rusu. CONVERGENCE ESTIMATES FOR ABSTRACT SECOND ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH TWO SMALL PARAMETERS AND MONOTONE NONLINEARITIES INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS (ICAMNM), Craiova, Romania, 2018.

Manuale:

1.Rusu Gh., Rusu G. Culegere de probleme de analiză funcțională II, CEP U.S.M., Chișinău, 2011. 280 p.

2.Rusu Gh., Rusu G. Culegere de probleme de analiză funcțională, Biotehdesign, Chișinău, 2015. 122 p.

Materiale şi teze ale conferinţelor metodice:

1.Rusu G., Costaș A., Dohotaru L., Cojuhari E.  The penetration of E-learning in higher education. The 20th Confference on Applied and Industrial Mathematics. Chișinău, 2012, 247-249.

2.Rusu G., Garștea A., Platon V., Prodan N., Cu privire la didactica învățământului online. Competitivitatea economiei naționale în contextul procesului de globalizare internațională.  Chișinău, 2012, 405-412.

3.Rusu G. Criterii de evaluare a unui curs on-line. International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2013), Chisinau, Republic of Moldova, 18-22 August 2013, 140.

4.Garstea A., Prodan N., Platon V., G. Rusu. Din practica implementării învăţământului on-line. Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova, Chişinău,  2013, 254-256.

5.Costaș A., Rusu G. Calitatea unui curs on-line prin impactul asupra studenților. CRUNT-2014 - Bunele practici de instruire e-learning/online. Culegere de articole, Chișinău, 2014, 278-281.

6.Rusu G. E-learning in higher education Актуальные проблемы развития математического образования в школе и вузе, Barnaul, Russia, 2017, 160-165.

7.Costaș A., Rusu G. New Technologies in Teaching Mathematics for Engineering and ICT Specialties. 9th  International Conference on Microelectronics and Computer Science, Chisinau, 2017, 371-372.

Alte lucrări metodico-didactice:

1.Calin I., Garștea A., Grigor R., Platon V., Prodan N.,  Rusu G. Matematică economică, [curs universitar on-line], 300 p., 2013, disponibil: http://moodle.usm.md.

2.Costaş A., Baltag V., Jardan V., Rusu G., Matematica. Programa pentru examenul de absolvire a gimnaziului, anul de studii 2014-2015, 2014, 36 p.

3.Rusu G., Analiză funcțională, [curs universitar on-line],    165 p., 2014, disponibil: http://moodle.usm.md.

Stagii de formare

 • Seminarul de formare ”Platforma ”MOODLE 2.1” din cadrul proiectului  Tempus ”C.R.U.N.T.”, 07 - 08 decembrie 2011, U.T.M.
 • Seminarul de formare ”Abordarea procesului de învăţământ din perspectiva curriculară” din cadrul proiectului  Tempus ”C.R.U.N.T.”, 14, 21 ianuarie 2012, U.T.M.
 • Cursul de perfecționare ”Utilizarea platformei Moodle”, 09-13 ianuarie 2012, U.S.M..
 • Seminarul de formare ”Platforme e-learning” din cadrul proiectului  Tempus ”C.R.U.N.T.”, 29 ianuarie - 03 februarie 2012, U.T.M.
 • Stagiul de Formare în Domeniul e-learning-ului din cadrul proiectului  Tempus ”C.R.U.N.T.”,  18-21 aprilie, 11-13 mai,       2012, Iaşi, România. 
 • Stagiul de Formare în Domeniul e-learning-ului din cadrul proiectului  Tempus ”C.R.U.N.T.”, 31martie-07 aprilie, 2013, Agrocampus Ouest, Rennes, Franța.
 • Programul de formare a cadrelor didactice la disciplina Matematica,14.11-07.12.2014, Chișinău, formator,84 ore.
 • QUAEM Training "Description of Qualifications in HE in the Republic of Moldova", 14-18 September 2015, U.S.T., Chișinău.
 • Cursuri de formare continuă "Sistemul de algebră computațională Wolfram Mathematica: Aplicații în Educație și Cercetare, 18-22 ianuarie 2016, 20 ore".

Alte activități

 • Membru al Comisiei pentru Țările în Curs de Dezvoltare (CDC) 2019 – 2022, desemnat de către Comitetul Executiv al Uniunii Internaționale a Matematicienilor;
 • Secretar științific al Seminarului Științific de Profil la Specialitățile: 111.01 Analiză Matematică, 111.02 Ecuații Diferențiale, 2016-prezent.
 • Membru al Comitetului de program al conferinției Актуальные проблемы развития математического образования в школе и вузе, Барнаул, Россия, 2017 (http://www.altspu.ru/nir/nir_conf/aprmovsh/aprmovsh_prog_committee/);
 • Membru al comisiei de verificare în cadrul Olimpiadei Republicane de Matematică, 2006, 2011- 2017;
 • Membru al Consiliului Olimpic la Matematică, 2017;
 • Membru CO al Școlii Tânărului Matematician din cadrul U.S.M. 2004-2006, 2012-2017;
 • Vice-președinte al Comitetului de Organizare al Conferinței International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE),  Chisinau, ediția 2016;
 • Membru CO al Conferinței International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE),  Chisinau, edițiile 2011, 2013, 2015, 2016;
 • Președinte al comisiei de verificare în cadrul Olimpiadei de Matematica între Colegiile din Republica Moldova, 2016;
 • CEEPUS III Mobility, CIII-HU-0028-08-1415 - Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland, 20-29 martie, 2015, Teacher.
 • Secretar științific al Centrului de cercetări științifice „PROBLEME ACTUALE ALE MATEMATICII ŞI INFORMATICII”, 2014-2015.
 • Vice-președinte al Comisiei Republicane de evaluare a lucrărilor de Bacalaureat la Matematică, 2013, 2014, 2015;
 • Membru al comisiei de verificare în cadrul Olimpiadei de Matematica între Colegiile din Republica Moldova, 2011, 2014, 2015;
 • Secretar responsabil Comisia de admitere U.S.M., 2013;
 • Secretar științific al C.Ş.S. de susţinere a tezei de doctor a dnei  Bîclea Diana, 2013;
 • Coordonator în cadrul ”The 27th Balcan Mathematical Olympiad”, Chisinau, Republica Moldova, Mai 2-8, 2010;

Distincții

 • Premiul Cel mai reușit debut didactic, 2012
 • Premiul Gradație de merit, 2012
 • Premiul municipal pentru tineret în domeniul științei, tehnicii, literaturii și artelor, 2012
 • Premiul Societății Academicianul C. Sibirschi pentru tineret, 2015