FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Galina Rusu


Prenume
Galina
Nume
Rusu
Grad ştiinţific
doctor
Titlu didactic/funcţie exercitată
conferențiar universitar
Departament
Departamentul de Matematică
Studii
 • 2013, Universitatea de Stat din Moldova , Atestat de conferențiar universitar CU 0899, Conferențiar Universitar în Ecuații Diferențiale.
 • 2004-2008, Școală Doctorală, Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea 01.01.02 Ecuații Diferențiale, Diplomă de doctor în științe DR 1362, 18.02.2011, Doctor în Științe Fizico-Matematice.
 • 2001-2002, Masterat, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Matematică și Informatică, Specialitatea Matematică, Diplomă de magistru AM 001225, Magistru în Matematică.
 • 1998-2002, Linguata Language School.  English. Final Diploma 02-3001. Grade A.
 • 1996-2001, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Matematică și Informatică, Specialitatea Matematică, Diplomă de studii superioare de licență AL 0041853, Licențiat în Matematică.
Experiența profesională
 • 2002- prezent - U.S.M., Facultatea Matematică și Informatică, Departamentul de Matematică:
 • 2002-2010 - lector universitar,
 • 2010-2011 - lector superior,
 • 2011- prezent - conferențiar universitar
 • 2015-prezent - decan al Facultății de Matematică și Informatică.
Activitatea didactică

Cursuri predate

 • Analiză funcțională
 • Analiză matematică
 • Calcul diferențial
 • Calcul integral
 • Matematică economică
 • Operatori liniari și aplicații
 • Teoria funcțiilor de variabilă reală
Activitatea științifică

Proiecte științifice

 • Proiectul Erasmus+ N°573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKAZ-CBHE-JP LMPI «Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises», 2016-2019; coordinator instituțional.
 • Proiectul 15.817.02.26F Structuri algebrice, geometrice şi sisteme de evoluţie”, 2015-2018; cercetător științific superior
 • Proiectul independent pentru tineri cercetători 15.819.02.02F „Metode numerice şi algoritmi de aflare a strategiilor optime în problemele de dirijare a sistemelor dinamice deterministe şi stochastice”, 2015-2016; cercetător științific.
 • Proiectul independent pentru tineri cercetători 14.819.02.14F „Metode numerice de soluţionare a problemelor de optimizare stochastice”, 2014 – 2015;  cercetător științific;  
 • Proiectul Tempus cu titlul „Création Réseau Universités Numériques Thématiques en sciences appliquées et scinces économiques en Moldavie (C.R.U.N.T.)”, 2011-2014,  creator de curs;
 • Proiectul instituţional 11.817.08.41F ”Studii fundamentale ale structurilor algebrice, geometrice şi de evoluţie cu aplicaţii în cristalofizică şi control”, 2011- 2014;  cercetător științific stagiar;
 • Proiectul independent pentru tineri cercetători 13.819.08.04F „Metode numerice de soluţionare a problemelor variaţionale şi de control optimal stochastic”, 2013-2014; cercetător științific;
 • Proiectul independent pentru tineri cercetători 12.819.08.04F „Metode de analiză numerică şi optimizare pentru problemele deterministe şi stochastice decizionale”, 2012-2013;  cercetător științific;
 • Proiectul independent pentru tineri cercetători 11.819.08.02F ”Elaborarea metodelor şi algoritmilor numerici de soluţionare a problemelor decizionale dinamice cu aplicaţii”, 2011-2012, cercetător științific, coordonator de proiect;
 • Proiectul 10.839.08.02F ”Comportări asimptotice şi control în sisteme de evoluţie guvernate de ecuaţii diferenţiale” din cadrul Programului de stat ”Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică”,  2010-2011;  cercetător științific stagiar;
 • Proiectul instituţional 06.411.029 F „Singularităţi, perturbări singulare şi comportări asimptotice ale soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale”, 2006-2010; cercetător științific stagiar;
 • Proiectul 07.410.01.04 PA „Cercetări şi studii avansate în Matematică şi Informatică” din cadrul Programului de Stat „Integrarea ştiinţei şi învăţământului superior”, 2007-2008;  cercetător științific stagier.

Participări la foruri științifice

 • Information Security BSides Athens 2019, Athens, Greece, 2019.
 • International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2015), Chisinau, 2019.
 • The International Congress of Mathematicians, Rio de Janeiro, Brazil, 2018.
 • World Meeting for Women in Mathematics, Rio de Janeiro, Brazil, 2018.
 • The 26nd Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2018), Chisinau, 2018.
 • Current Trends in Applied Mathematics, Iași, România, 2018.
 • INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS (ICAMNM), Craiova, Romania, 2018.
 • Moldova Wolfram Technology Conference 2018, Chișinău, 2018.
 • The Fourth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova, Chisinau, 2017.
 • Актуальные проблемы развития математического образования в школе и вузе, Барнаул, Россия, 2017
 • 9th International Conference on Microelectronics and Computer Science, Chisinau, 2017.
 • MOODLEMOOT Moldova 2016, Chișinău, 2016.
 • A XX-a Conferinţă Anuală a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, Baia Mare, România, 2016.
 • The 7-th European Congress of  Mathematics, Berlin, Germany, 2016.
 • International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2016), Chisinau, 2016.
 • The eighth Congress of Romanian Mathematicians, Iași, România, 2015.
 • The 23nd Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2015), Suceava, Romania, 2015.
 • International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2015), Chisinau, 2015.
 • International Conference on Nonlinear Operators, differential Equations and Applications, ICNODEA-2015, Cluj-Napoca, Romania, 2015.
 • International Conference on APPLIED AND PURE MATHEMATICS, Iaşi, Romania, 2015.
 • Third Conference of Mathematical Society of Moldova IMCS-50, Chisinau, Republic of Moldova, 2014.
 • The International Congress of Mathematicians 2014, Seoul, Korea, 2014.
 • International Congress of Women Mathematicians 2014, Seoul, Korea, 2014.
 • CRUNT-2014-Bunele practici de instruire e-learning/online,  Chișinău, Republic of Moldova, 2014.
 • The 22nd Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2014), Bacău, Romania, 2014.
 • 8th International Conference on Microelectronics and Computer Science, Chisinau, 2014.
 • The 21st Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2013), Bucharest, Romania, 2013.
 • International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2013), Chisinau, 2013.
 • 9th International Conference on Applied Mathematics (ICAM9), Baia Mare, Romania, 2013.
 • Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova, Chișinău, 2013.
 • Bogoliubov readings. Differential equations, theory of functions and their applications (DIF-2013), Sevastopol, Ukraine, 2013.
 • International Conference on APPLIED AND PURE MATHEMATICS, Iaşi, Romania, 2013.
 • The XX-th Conference on Applied and Industrial Mathematics,  Chișinău, 2012.
 • The 6-th European Congress of Mathematics, Krakow, Poland, 2012.
 • Competitivitatea economiei naționale în contextul procesului de globalizare internațională. Chișinău, 2012.
 • The 20th Confference on Applied and Industrial Mathematics, Chișinău, 2012.
 • The Seventh Congress of Romanian Mathematicians, Brașov,  România, 2011.
 • Mathematics and Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2011), dedicated to the 60-th anniversary of the foundation of Faculty of Mathematics and Computer Science of Moldova State University, Chișinău, 2011.
 • "Alexandru Myller" Mathematical Seminar Centenial Conference, Iași, România, 2010. Actual problems of Mathematics and Informatics, Chisinau, 2010.
 • Conferința știintifică Republicană: Matematica-Probleme Actuale cu Aplicații, Chișinău, 2009.
 •  Mathematics and Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2009), Chișinău, 2009.
 • Mathematics and Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2008), Chișinău, 2008.
 • Differential Calculus. Conservation Laws. Applications in Mechanics, Novi Sad, Serbia, 2008.
 • The XIV-th Conference on Applied and Industrial Mathematics (Satelite Conference of  ICM 2006), dedicated to the 60-th anniversary of the foundation of Faculty of  Mathematics and Computer Science of Moldova State University,  Chișinău, 2006.
Altele

Articole reviste și culegeri internaţionale:

 • Perjan A., Rusu G. Abstract linear second order differential equations with two small parameters and depending on time operators, CARPATHIAN J. MATH, 2017, 33 (2017), No. 2, 233 – 246. (IF 0.788)
 • Perjan A., Rusu G. Singularly perturbed problems for abstract dierential equations of second order in Hilbert spaces, In: New trends in differential equations, control theory and optimization, Word Scientific, 2016, pp. 277-293.
 • Perjan A., Rusu G.  Convergence estimates for some abstract linear second order differential equations with two small parameters, Asymptotic Analysis, 2016, vol. 97, no. 3-4, 337-349. (IF 0.933)
 • Perjan A., Rusu G.  Convergence estimates for abstract second order singularly perturbed Cauchy problems with monotone nonlinearities. Annals of the Academy of Romanian Scientists. Series on Mathematics and its Applications, 2012, Vol.4, no. 2. 128-182.
 • Perjan A., Rusu G.  Convergence estimates for abstract second-order singularly perturbed Cauchy problems with Lipschitzian nonlinearities, Asymptotic Analysis, 2011, vol. 74, no. 3-4, 135-165. (IF 0.667)
 • Perjan A., Rusu G.  Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces. Annals of the Academy of Romanian Scientists. Series on Mathematics and its Applications, 2009, vol. 1, no.1, 31- 61.

Articole în culegeri naţionale:

 • Perjan A., Rusu G.  Limits of solutions to the singularly perturbed abstract hyperbolic-parabolic system.  Bul. Acad.  Ştiinte Repub. Mold., Mat., no. 3(76), 2014, 49-64.
 • Rusu G. Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces. Proceedings of the conferences “Mathematics and Information Technologies: Research and Education” (MITRE 2008-2009). Chişinău, 2010, 66-74.
 • Rusu G.  Singular limits of solutions to the Cauchy problem for second order linear differential equations in Hilbert spaces. Bul. Acad. Ştiinte Repub. Mold., Mat., 2009, no.  3(61), 81-95.
 • Perjan A., Rusu G. Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces. Bul. Acad. Ştiinte Repub. Mold., Mat., 2008, no.  1(56), 195-204.

Lucrări didactice:

 • Rusu Gh., Rusu G. Culegere de probleme de analiză funcțională II, CEP U.S.M., Chișinău, 2011. 280 p.
 • Rusu Gh., Rusu G. Culegere de probleme de analiză funcțională, Biotehdesign, Chișinău, 2015. 122 p.
 • Costaș A., Rusu G., Calcul Diferențial și Integral, CEP U.S.M., Chișinău, 2018. 351 p.

Teze ale comunicărilor ştiinţifice:

 • Perjan A., G. Rusu. Convergence estimates for abstract second order differential equations with two small parameters  and monotone nonlinearities. Mathematics and Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2019).  Chişinău, 2019, 25.
 • Perjan A., G. Rusu. Singular perturbations in abstract second order differential equations with depending on time operators, The International Congress of Mathematicians, Rio de Janeiro, Brazil, 2018.
 •  Perjan A., G. Rusu. Abstract linear second order differential equations with depending on time operators, World Meeting for Women in Mathematics, Rio de Janeiro, Brazil, 2018.
 •  Perjan A., G. Rusu. LIMITS OF SOLUTIONS TO THE INITIAL BOUNDARY DIRICHLET PROBLEM FOR THE SEMILINEAR KLEIN-GORDON EQUATION WITH TWO SMALL PARAMETERS, The 26nd Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2018), Chisinau, 2018.
 •  Perjan A., G. Rusu. Some convergence estimates for solutions to the abstract second order differential equations with two small parameters and monotone nonlinearities, Current Trends in Applied Mathematics, Iași, România, 2018.
 •  Perjan A., G. Rusu. Convergence estimates for abstract second order differential equations with two small parameters  and monotone nonlinearities, INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS (ICAMNM), Craiova, Romania, 2018.
 • Perjan A., Rusu G. Large-time behavior of the difference of solutions of two evolution equations. The Fourth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova, Chisinau, 2017, 317-320.
 • Perjan A., Rusu G. Singularly perturbed problems for abstract differential equations of second order in Hilbert spaces, A XX-a Conferinţă Anuală a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, Baia Mare, 2016, 39-40.
 • Perjan A., Rusu G. Some convergence estimates for abstract linear second order differential equations with two small parameters, The 7-th European Congress of  Mathematics, Berlin, Germany, 2016, 475.
 • Perjan A., Rusu G. A NOTE ON FRACTIONAL POWERS OF POSITIVE DEFINITE OPERATORS.  International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2016), Chisinau, 2016, 52-53.
 • Rusu G. Some singularly perturbed Cauchy problems for abstract linear differential equations with positive powers of a positive defined operator. The eighth Congress of Romanian Mathematicians, Iași, România, 2015, 90.
 • Perjan A., Rusu G. Some convergence estimates for abstract linear second order differential equations with two small parameters and depending on time operators. The 23nd Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2015), Suceava, Romania, 2015, 9.
 • Perjan A., Rusu G. Some convergence estimates for abstract linear second order differential equations with two small parameters and depending on time operators. International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2015), Chisinau, 2015, 68.
 • Perjan A., Rusu G. Some convergence estimates of solutions to singularly perturbed problems for abstract differential equations of second order in Hilbert spaces. International Conference on Nonlinear Operators, Differential Equations and Applications (ICNODEA-2015), Cluj-Napoca, Romania, 2015, 48.
 • Perjan A., Rusu G. Singular limit of solutions to the Cauchy problem for abstract second order differential equations with two small parameters and depending on time operators, International Conference on APPLIED AND PURE MATHEMATICS, Iaşi, Romania, 2015, 19.
 • Perjan A., Rusu G. Limits of solutions to the singularly perturbed abstract hyperbolic-parabolic systems. Third Conference of Mathematical Society of Moldova IMCS-50, Chisinau, Republic of Moldova, 2014, 203-206.
 • Perjan A., Rusu G. Some convergence estimates for abstract second order differential equations with two small parameters. The International Congress of Mathematicians 2014, Seoul, Korea, 2014, 412-413.
 • Perjan A., Rusu G. Some convergence estimates for abstract second order differential equations with two small parameters. The 22nd Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2014), Bacău, Romania, 2014, 14.
 • Dohotaru L., Cojuhari E., Costaș A., Mîndru Gh., Rusu G. Din practica predării matematicii superioare prin intermediul platformei MOODLE. 8th International Conference on Microelectronics and Computer Science, Chisinau, 2014, 451-454.
 • Rusu G. Singular limits of solutions to the Cauchy problem for second order linear differential equations with positive powers of a positive defined operator. The 21st Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2013), Bucharest, 2013, 39.
 • Perjan A., Rusu G. Singularly perturbed problems for abstract linear differential equations with positive powers of a positive defined operator. 9th International Conference on Applied Mathematics (ICAM9), Baia Mare, 2013, 27
 • Perjan A., Rusu G. Some convergence estimates for abstract second order singularly perturbed Cauchy problems. Bogoliubov readings. Differential equations, theory of functions and their applications (DIF-2013), Sevastopol, 2013, 43.
 • Perjan A., Rusu G. Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear second order differential equation with two small parameters. International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2013), Chisinau, Republic of Moldova, 2013, 73-74.
 • Perjan A., Rusu G. Some convergence estimates for abstract second order differential equations with two small parameters. International Conference on APPLIED AND PURE MATHEMATICS, Iaşi, Romania, 2013, 18.
 • Perjan A., Rusu G. Some convergence estimates for abstract second order singularly perturbed Cauchy problems with monotone nonlinearities. The 20th Conference on Applied and Industrial Mathematics. Chișinău, 2012, 178-181.
 • Perjan A., Rusu G. Second order singularly perturbed Cauchy problems with monotone nonlinearities. Mathematics and Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2011). Chişinău, 2011, 91-92.
 • Perjan A., Rusu G. Convergence estimates for abstract second order singularly perturbed Cauchy problems with monotone nonlinearities. The seventh Congress of Romanian Mathematicians. Brașov, 2011, 106-107.
 • Perjan A., Rusu G. Convergence estimates for abstract second order Cauchy problems with lipschitzian nonlinearities.  "Alexandru Myller" Mathematical Seminar Centenial Conference. Iaşi, 2010, 34.
 • Perjan A., Rusu G. Convergence estimates for second order singularly perturbed Cauchy problems with lipschitzian nonlinearities. Actual Problems of Mathematics and Informatics. Chişinău, 2010, 129-130.
 • Rusu G.  Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces. Mathematics and Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2009).  Chişinău, 2009, 32-33.
 • Perjan A., Rusu G. Singularly perturbed Cauchy problem for abstract linear differential equations of second order in Hilbert spaces. Mathematics and Information Tehnologies: Research and Education (MITRE-2008).  Chişinău, 2008, 25-26.
 • Perjan A., Rusu G. Limits of solutions to the singularly perturbed Cauchy problem for second order linear differential equations in Hilbert spaces. The XIV-th Conference on Applied and Industrial Mathematics (Satelite Conference of ICM 2006). Chisinau, 2006, 280-283.

Materiale şi teze ale conferinţelor metodice:

 • Rusu G. E-learning in higher education Актуальные проблемы развития математического образования в школе и вузе, Barnaul, Russia, 2017, 160-165.
 • Costaș A., Rusu G. New Technologies in Teaching Mathematics for Engineering and ICT Specialties. 9th  International Conference on Microelectronics and Computer Science, Chisinau, 2017, 371-372.
 • Costaș A., Rusu G. Calitatea unui curs on-line prin impactul asupra studenților. CRUNT-2014 - Bunele practici de instruire e-learning/online. Culegere de articole, Chișinău, 2014, 278-281.
 • Garstea A., Prodan N., Platon V., G. Rusu. Din practica implementării învăţământului on-line. Modalităţi de eficientizare a sistemului economico-financiar în scopul dezvoltării economice durabile a Republicii Moldova, Chişinău, 2013, 254-256.
 • Rusu G. Criterii de evaluare a unui curs on-line. International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2013), Chisinau, Republic of Moldova, 18-22 August 2013, 140.
 • Rusu G., Costaș A., Dohotaru L., Cojuhari E.  The penetration of E-learning in higher education. The 20th Confference on Applied and Industrial Mathematics. Chișinău, 2012, 247-249.
 • Rusu G., Garștea A., Platon V., Prodan N., Cu privire la didactica învățământului online. Competitivitatea economiei naționale în contextul procesului de globalizare internațională.  Chișinău, 2012, 405-412.

Alte lucrări metodico-didactice:

 • Rusu G., Calcul Diferențial și Integral, [curs universitar on-line],    350 p., 2014, disponibil: http://moodle.usm.md.
 • Rusu G., Analiză funcțională, [curs universitar on-line],    165 p., 2014, disponibil: http://moodle.usm.md.
 • Costaş A., Baltag V., Jardan V., Rusu G., Matematica. Programa pentru examenul de absolvire a gimnaziului, anul de studii 2014-2015, 2014, 36 p.
 • Calin I., Garștea A., Grigor R., Platon V., Prodan N.,  Rusu G. Matematică economică, [curs universitar on-line], 300 p., 2013, disponibil: http://moodle.usm.md.

Stagii de formare

 • Modul de formare profesională continuă Asigurarea Calității în Învățământul Superior, 26.02.2019-14.03.2019, 60 ore.
 • Forumul Educațional Viziunea mea pentru școala noastră, 12.12.2019, 8 ore.
 • Seminar ERASMUS, Rolul TIC și e-learning și impactul asupra experienței de predare, cercetare și învățare, 12-13 iunie 2019, UST.
 • Cursuri de formare continuă Sistemul de algebră computațională Wolfram Mathematica: Aplicații în Educație și Cercetare, 18-22 ianuarie 2016, 20 ore.
 • QUAEM Training "Description of Qualifications in HE in the Republic of Moldova", 14-18 September, 2015, U.S.T., Chișinău.
 • Programul de formare a cadrelor didactice la disciplina Matematica,14.11-07.12.2014, Chișinău, formator,84 ore.
 • Stagiul de Formare în Domeniul e-learning-ului din cadrul proiectului  Tempus ”C.R.U.N.T.”, 31martie-07 aprilie, 2013, Agrocampus Ouest, Rennes, Franța.
 • Seminarul de formare ”Abordarea procesului de învăţământ din perspectiva curriculară” din cadrul proiectului Tempus ”C.R.U.N.T.”, 14, 21 ianuarie 2012, U.T.M.
 • Cursul de perfecționare ”Utilizarea platformei Moodle”, 09-13 ianuarie 2012, U.S.M., 30 ore.
 • Seminarul de formare ”Platforme e-learning” din cadrul proiectului  Tempus ”C.R.U.N.T.”, 29 ianuarie - 03 februarie 2012, U.T.M.
 • Stagiu de Formare în Domeniul e-learning, Proiectul Tempus ”C.R.U.N.T.”,  18-21 aprilie, 11-13 mai,  2012,  Iaşi, România. 
 • Intensive course  Industrial Mathematics, Institute of Mathematics and Informatics of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Republic of Bulgaria, September 25 – October 1, 2011, DAAD Program.
 • Seminarul de formare ”Platforma ”MOODLE 2.1” din cadrul proiectului Tempus ”C.R.U.N.T.”, 07 - 08 decembrie 2011, U.T.M.

Alte activități

 • Membru CO al Școlii Tânărului Matematician din cadrul U.S.M. 2004-2006, 2012-2019.
 • Member of Commission for Developing Countries (CDC) 2019 – 2022, appointed by the IMU Executive Committee.
 • Member of Selection Commitee for Graduate Research Assistantships in Developing Countries (GRAID) Program 2019 – 2022.
 • Member of Selection Commitee for Volunteer Lecturer Program 2019 – 2022.
 • Secretar științific al Seminarului Științific de Profil la Specialitățile: 111.01 Analiză Matematică, 111.02 Ecuații Diferențiale, 2016-prezent.
 • GPI for LMPI Project, University of West Attica, Athens, Greece, June, 18-22, 2019.
 • ERASMUS+ Mobility STT, University of West Attica, Athens, Greece, May, 20-24, 2019.
 • Coordonator, The 36th Balcan Mathematical Olympiad, Chisinau, Republica Moldova, 30 aprile - 5 mai, 2019.
 • Membru al Comitetului de Selecție a Problemelor în cadrul ”The 36th Balcan Mathematical Olympiad”, Chisinau, Republica Moldova, 30 aprile - 5 mai, 2019;
 • Președinte al Comisiei de Evaluare Externă în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență: 0715.2 Mașini și sisteme de producție, 0715.4 Mașini și instalații frigorifice, sisteme de climatizare, 0715.7 Design industrial, 2019.
 • Președinte al Comisiei de Evaluare Externă in vederea autorizarii de functionare provizorie: 0715.6 Ingineria designului de produs, 2019.
 • Membru al Consiliului Olimpic la Matematică, 2017-2019.
 • Membru CO al Conferinței International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE),  Chisinau, edițiile 2011, 2013, 2015, 2016, 2019.
 • Membru al Comisiei de Evaluare Externă în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență: 710.2 Ingineria și managementul calității, 713.1 Electroenergetică, 710.1 Inginerie și management în energetic, 2018.
 • Membru al grupului de lucru pentru elaborarea CONCEPTULui TEHNIC al Registrului Național al Calificărilor din Republica Moldova, 2018.
 • Membru al grupului de lucru pentru elaborarea Standardelor de conferire a titlurilor de conferențiar universitar și profesor universitar, la domeniul TEHNOLOGII ALE INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR, 2018.
 • Deputy Leader, 22nd JUNIOR BALKAN MATHEMATICAL OLYMPIAD 2018, Rhodes, Hellas, Greece, 19th-24th June, 2018.
 • Membru CO al Conferinței THE 26th CONFERENCE ON APPLIED AND INDUSTRIAL MATHEMATICS Chisinau, 2018.
 • GPI for LMPI Project, Unninetuno University, Rome, Italy, March, 05-09, 2018.
 • GPI for LMPI Project, Ho Chi Minh City University of Technology, Ho Chi Minh City, Vietnam, December, 06-09, 2018.
 • GPI for LMPI Project, JIP FIPAG, Lyon, France, March, 19-25, 2017.
 • Study visit, University of Piraeus, Athens, Greece, June, 12-16, 2017.
 • ERASMUS+ Mobility STT, Bialystok University of Technology, Bialystok, Poland, May, 14-19, 2017.
 • Membru al Comitetului de program al conferinției Актуальные проблемы развития математического образования в школе и вузе, Барнаул, Россия, 2017. (http://www.altspu.ru/nir/nir_conf/aprmovsh/aprmovsh_prog_committee/)
 • Membru CO al Conferinței The Fourth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova, Chisinau, 2017.
 • Membru al comisiei de verificare în cadrul Olimpiadei Republicane de Matematică, 2006, 2011- 2017.
 • Vice-președinte al Comitetului de Organizare al Conferinței International Scientific Conference Mathematics & IT: Research and Education (MITRE),  Chisinau, ediția 2016.
 • Președinte al comisiei de verificare în cadrul Olimpiadei de Matematica între Colegiile din Republica Moldova, 2016.
 • CEEPUS III Mobility, CIII-HU-0028-08-1415 - Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland, 20-29 martie, 2015, Teacher.
 • Secretar științific al Centrului de cercetări științifice „PROBLEME ACTUALE ALE MATEMATICII ŞI INFORMATICII”, 2014-2015.
 • Vice-președinte al Comisiei Republicane de evaluare a lucrărilor de Bacalaureat la Matematică, 2013, 2014, 2015.
 • Membru al comisiei de verificare în cadrul Olimpiadei de Matematica între Colegiile din Republica Moldova, 2011, 2014, 2015.
 • Secretar responsabil Comisia de admitere U.S.M., 2013.
 • Secretar științific al C.Ş.S. de susţinere a tezei de doctor a dnei  Bîclea Diana, 2013. 
 • Coordonator la”The 27th Balcan Mathematical Olympiad”, Chisinau, Republica Moldova, Mai 2-8, 2010.

Distincții

 • Diploma USM, 2013, 2016, 2019.
 • Diplomă de excelentă a MECC, 2018.
 • Premiul Societății Academicianul C. Sibirschi pentru tineret, 2015.
 • Diploma Ministerului Educației, 2014.
 • Premiul Cel mai reușit debut didactic, 2012.
 • Premiul Gradație de merit, 2012.
 • Premiul municipal pentru tineret în domeniul științei, tehnicii, literaturii și artelor, 2012.