FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Seminar științific de profil: 112. Matematică aplicată

Specialități științifice
112. 01. Matematică de calcul
112. 03. Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
Membrii seminarului științific:
 1. Preşedinte: Cataranciuc Sergiu, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar
 2. Vicepreşedinte: Pațiuc Vladimir, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 3. Secretar ştiinţific: Rîbacova Galina, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 4. Mișcoi Gheorghe, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician
 5. Lozovanu Dumitru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar
 6. Solomon Dumitru, doctor habilitat în științe tehnice, conferenţiar universitar
 7. Benderschi Olga, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 8. Capcelea Titu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 9. Godonoagă Anatol, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 10. Hâncu Boris, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 11. Niculiță Angela, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 12. Novac Ludmila, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 13. Poștaru Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 14. Prisacaru Anatolie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 15. Secrieru Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 16. Seiciuc Vladislav, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 17. Tkacenko Alexandra, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar
 18. Topală Oleg, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 19. Ungureanu Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 20. Zgureanu Aureliu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar

Seminarul Științific

Postat de viorel la Mar, 02/05/2017 - 12:03

Miercuri, 3 mai 2017, orele 13:30, în sala 218/4 va avea loc ședința ordinară a seminarului științific "Probleme actuale de Matematică și Informatică".

Tema comunicării: "Frauda informatică: probleme și soluții".

Raportor: CĂPĂȚÂNĂ Gheorghe, dr., prof. univ.

Seminarul Științific

Postat de viorel la Mar, 25/04/2017 - 09:20

Miercuri, 26 aprilie 2017, orele 13:30, în sala 218/4 va avea loc ședința ordinară a seminarului științific "Probleme actuale de Matematică și Informatică".

Tema comunicării: "Problema punctelor fixe în spații cu distanțe arbitrare".

Raportor: CIOBANU Mitrofan, academician.

Seminarul Științific

Postat de viorel la Lun, 10/04/2017 - 15:59

Miercuri, 12 aprilie 2017, orele 13:30, în sala 218/4 va avea loc ședința ordinară a seminarului stiintific "Probleme actuale de Matematică și Informatică".

Tema comunicării: "Asupra buclelor medii Bol".

Raportor: GRECU Ion, doctorand;
Conducator st-c: SÎRBU Parascovia, dr., conf. univ.

Seminarul Științific

Postat de viorel la Lun, 03/04/2017 - 17:27

Miercuri, 05 aprilie 2017, orele 13:30, în sala 218/4 va avea loc ședința ordinară a seminarului stiintific "Probleme actuale de Matematică și Informatică".

Tema comunicării: "Teoria Probabilităților și a Informației în Sistemul Matematica".

Raportor: LEAHU Alexei, dr., conf. univ.

Seminarul Științific

Postat de viorel la Lun, 27/03/2017 - 18:19

Miercuri, 29 martie 2017, orele 13:30, în sala 222/4 va avea loc ședința ordinară a seminarului stiintific "Probleme actuale de Matematică și Informatică".

Tema comunicării: "Modelarea calității percepute a imaginii pentru dispozitive mobile cu camera foto incorporată".

Raportor: Pinhas ZOREA, doctorand (Israel).

Conducători științifici:

Florentin PALADI, dr. hab., prof. univ.,

Seminarul Științific

Postat de viorel la Mar, 21/03/2017 - 08:49

Joi, 23 martie 2017, sala 222/4, orele 14:00, va avea loc ședință comună a seminarului științific "Probleme actuale de Matematică și Informatică" și a Consiliului Științific de susținere a tezelor de doctorat la specialitatea 112.03 - Cibernetică Matematică și Cercetări Operaționale

Sunt înaintate spre susținere două teze de doctor în științe matematice:

Seminarul Științific

Postat de viorel la Mar, 14/03/2017 - 00:16

Miercuri, 15 martie 2017, ora 13:30, în sala 218/4 va avea loc ședința ordinară a seminarului științific "Probleme actuale de Matematică și Informatică".

Titlul comunicării: "Strategii optime staționare în jocurile stochastice".

Raportor: LOZOVANU Dumitru, dr. hab, prof. univ.

Seminarul Științific

Postat de viorel la Lun, 27/02/2017 - 12:19

Miercuri, 01 martie 2017, ora 13:30, în sala 218/4 va avea loc ședința ordinară a seminarului științific "Probleme actuale de Matematică și Informatică".

Tema comunicarii: "Modele decizionale în activitatea monopolului. Algoritmi de soluționare".

Raportor: GODONOAGĂ Anatol, dr., conf. univ., ASEM.

Seminarul Științific

Postat de viorel la Lun, 20/02/2017 - 17:17
Miercuri, 22 februarie 2017, ora 13:30, în sala 218/4 va avea loc ședinta ordinară a seminarului științific. Titlul comunicarii: "Modalități de utilizare a sistemului Wolfram Mathematica pe clusterul USM". Raportor: Hâncu Boris, dr., conf. univ.