FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Seminar științific de profil: 111. Matematica pură

Specialități științifice
111. 01. Analiză matematică
111. 02. Ecuaţii diferenţiale
Membrii seminarului științific:
 1. Preşedinte: Neagu Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 2. Vicepreşedinte: Perjan Andrei, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 3. Secretar ştiinţific: Rusu Galina, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 4. Vulpe Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, m.c.
 5. Glavan Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar 
 6. Popa Mihail, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 7. Şubă Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 8. Baltag Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător 
 9. Braicov Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar        
 10. Calin Iurie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar      
 11. Cozma Dumitru, doctor habilitat  în ştiinţe matematice, conferenţiar universitar
 12. Driuma Valerii, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 13. Guțu Valeriu, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar  
 14. Puţuntică Vitalie, doctor în ştiinţe fizico-matematice      
 15. Dovbuş Petru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice
 16. Ciobanu Vasile, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 17. Rusu Gheorghe, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 18. Semenţul Arcadie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 19. Taragan Dumitru, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar