FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Ribacova.Galina


Galina Rîbacova, doctor, conferențiar universitar, Departamentul de Matematică