FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Verlan.Igor


Igor Verlan, doctor, conferențiar universitar, Departamentul de Matematică