FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Capcelea.Titu


Titu Capcelea, doctor, conferențiar universitar, Departamentul de Matematică