FMI logo

 

 

 

FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE

Educație fizică

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
G.01.O.007 Educație fizică I (Cycle I) Colloquy 0 Computer Science, Computer Science (Education Sciences), Applied Computer Science, Informational Management, Mathematics, Applied Mathematics, Mathematics and Computer Science (Education Sciences)

Obiectivele disciplinei.

Necesitatea, importanța și accesibilitatea practicării exercițiilor fizice de-a lungul întregii vieți; noțiuni de aerobică, gimnastică, atletism și jocuri sportive. Cunoștințe teoretice privind deficiențele și corectarea lor; noțiuni de somatometrie. Cultivarea simțului estetic, coordonării și ritmului de execuție a mișcărilor.

Realizarea unor indici crescuți pentru calitățile și deprinderile motrice de bază necesare studentului.