FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Proiectarea sistemelor informatice

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
F.05.O.039 Proiectarea sistemelor informatice Plesca.Natalia, Nigretcaia.Liudmila, Bragaru.Tudor V (Ciclu I) Examen 4 Informatica, Informatica (Științe ale Educației), Informatica Aplicată, Managementul Informației

Disciplina „Proiectarea Sistemelor Informatice” este destinată studenților de la specialitatea Informatică, Informatica Aplicată, Management Informațional şi este considerată primordială pentru conceptualizarea şi abstractizarea structurii Produselor Software (PS) sau a Sistemelor Informatice (SI) complexe. În cadrul acestei discipline se studiază analiza şi proiectarea SI structurate şi se definește conceptul de analiză şi proiectare orientata obiect.