FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Filozofie

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
U.02.A.013 Filozofie II (Ciclu I) Examen 5 Informatica, Informatica (Științe ale Educației), Informatica Aplicată, Managementul Informației, Matematica, Matematici Aplicate, Matematica și Informatica (Științe ale Educației)

Disciplina Filozofie implică studierea celor mai importante şcoli, orientări, concepte, metode şi teorii filozofice. Cursul are scopul de a forma studenţilor Ciclului I - Licenţă, a învățământului universitar, a unei conştiinţe filozofice prin introducerea lor în cadrul diferitor situaţii problematice şi conceptuale din perspectiva evoluției gândirii umane, evidenţiind similitudini şi deosebiri a diferitor sisteme filozofice, paradigme şi concepţii despre lume. Acestea vor contribui la sintetizarea cunoştinţelor anterioare şi abilitatea de a le aplica în practică. Programa cursului a fost elaborată în conformitate cu cerinţele formative din  învăţământul superior şi standardele europene impuse de Procesul Bologna. Curriculumul îmbină aspecte istorice şi sistematice, urmărind continuitatea dezvoltării filozofiei, fapt ce permite aplicarea cunoştinţelor filozofice la explicarea şi soluţionarea deferitor probleme şi formularea propriilor sinteze.