FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Fundamentele Programării

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
F.01.O.002 Fundamentele Programării Arnaut.Vsevolod, Seiciuc.Eleonora I (Ciclu I) Examen 6 Informatica, Informatica (Științe ale Educației), Informatica Aplicată, Managementul Informației

Obiectivul predării disciplinei “Fundamentele programării” este de a-i familiariza pe studenţi cu limbaje de programare de nivel mediu, utilizate pe larg şi cu succes în diverse domenii de activitate.

Subiectele cursului introduc şi desfăşoară conceptele sintactice şi semantice ale limbajelor de programare.