FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Tehnici de Programare

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
F.02.O.009 Tehnici de Programare Arnaut.Vsevolod, Seiciuc.Eleonora II (Ciclu I) Examen 5 Informatica, Informatica (Științe ale Educației), Informatica Aplicată, Managementul Informației

Obiectivul predării disciplinei “Tehnici de programare” este de a-i familiariza pe studenţi cu limbaje de programare de nivel mediu, disciplina fiind continuare a cursului ”Fundamentele programării”. Se introduc tipurile compuse și structurate de date, lucrul cu fișierele, structuri dinamice de date, instrucțiuni avansate ale limbajelor C/C++.

Se studiază tehnici de bază de programare pentru diverse clase de probleme. Se introduc diferiți algoritmi de soluționare a problemelor de complexitate mare și a problemelor combinatorice.