FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Algoritmica Grafurilor

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
F.03.O.020 Algoritmica Grafurilor III (Ciclu I) Examen 4 Informatica, Informatica (Științe ale Educației), Informatica Aplicată, Managementul Informației

Teoria grafurilor s-a dezvoltat în mod esenţial datorită încercărilor de a soluţiona un şir de probleme importante cu caracter practic. Tradiţional, metodele teoriei grafurilor sunt folosite în cercetările din domeniile ştiinţelor exacte: informatică, fizică, electrotehnică, chimie ş.a. Datorită investigaţiilor teoretice profunde efectuate în ultimele decenii, precum şi dezvoltării aspectului algoritmic, care a avut loc odată cu apariţia tehnicii de calcul moderne, astăzi sunt cunoscuţi un şir de algoritmi eficienţi, folosiţi la soluţionarea problemelor aplicative din domeniul informaticii, economiei, sociologiei etc.

Scopul urmărit prin predarea acestei discipline este de a aduce la cunoştinţa studenţilor fundamentele teoretice ale teoriei grafurilor, precum şi aspectul algoritmic al acesteia, implementarea deprinderilor de a folosi metode şi algoritmi eficienţi la soluţionarea problemelor cu caracter teoretic şi practic din diverse domenii. În mod special se va accentua rolul Teoriei grafurilor în dezvoltarea informaticii, în elaborarea metodelor eficiente şi a algoritmilor respectivi pentru soluţionarea problemelor practice.