FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Logica Computațională

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
F.01.O.003 Logica Computațională Niculita.Anghela I (Ciclu I) Examen 4 Informatica, Informatica (Științe ale Educației), Informatica Aplicată, Managementul Informației

Logica matematică are un spectru larg de aplicaţii în special în domeniile ce ţin de calculatoare şi tehnologii informaţionale, fapt care determină rolul important al disciplinei în procesul de formare a specialistului cu studii superioare la profilul Informatică.

Scopul cursului este însuşirea de către studenţi a acelor cunoştinţe fundamentale din logica matematică pentru informaticieni care vor fi un prerechizit obligatoriu pentru un șir de alte cursuri din planul de învățământ ce țin de domeniul Informaticii.