FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Geometrie

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
F.02.O.012 Geometrie Banari.Valentina II (Ciclu I) Examen 4 Informatica, Informatica (Științe ale Educației), Informatica Aplicată, Managementul Informației

Geometria Analitică este una din disciplinele de bază ale matematicii superioare şi are drept scop aplicarea metodelor algebrice la rezolvarea problemelor geometrice (determinarea lungimilor, ariilor şi a volumelor, stabilirea unghiului dintre două direcţii, a paralelismului şi a perpendicularităţii dreptelor şi planelor, cercetarea poziţiei lor reciproce ş. a.). Deşi bazele Geometriei Analitice au fost puse cu 3 secole înainte de apariţia primului calculator electronic, o bună parte din rezultatele ei s-au dovedit a fi destul de utile pentru lărgirea posibilităţilor computerului în scopul utilizării terminalelor grafice (a trasatoarelor de curbe, a videoterminalelor de diferite construcţii) şi chiar la dirijarea automată a unor terminale speciale din industria de prelucrare a metalelor. Acele rezultate din Geometria Analitică, ce se aplică la construirea translatoarelor grafice în diferite limbaje de programare, alcătuiesc esenţa Geometriei Informaţionale.

Disciplina menţionată are menirea de a aduce o contribuţie importantă la dezvoltarea capacităţii de a utiliza rezultatele analitice cunoscute la rezolvarea problemelor din grafica computaţională.