FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

HTML, CSS, JavaScript

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
F.02.O.008 HTML, CSS, JavaScript Plesca.Natalia II (Ciclu I) Examen 5 Informatica, Informatica (Științe ale Educației), Informatica Aplicată, Managementul Informației

Cursul fundamental “HTML, CSS, JavaScript” este planificat pentru studenţii anului I, specialitatea Informatică, Management informaţional şi Informatică Aplicată şi are drept scop pregătirea studenţilor interesaţi în utilizarea reţelei de arie extinsă Internet, pentru proiectarea, machetarea, crearea, publicarea, promovarea site-urilor Web utilizând HTML, CSS şi JavaScript.

Realizarea lucrărilor practice ale cursului presupune utilizarea Internetului ca mediu pentru comunicare, execuţie şi plasare a paginilor Web prin utilizarea limbajului HTML, CSS şi JavaScript. Pe durata întregului curs fiecare student va lucra la crearea unui site Web complex la o tematică stabilită împreună cu profesorul, şi-l va prezenta drept proiect final, ce va cuprinde liste, tabele, formulare, blocuri HTML, stiluri CSS, scripturi JavaScript.

Cursul asigură cadrul teoretic necesar şi ilustrarea practică de creare a paginilor şi site-urilor Web şi anume etapele de realizare, găzduire şi asigurare a funcţionării paginilor Web, interacţiunea şi legătura dintre HTML, CSS, JavaScript.

Precondiţii: Pentru a însuşi cu succes materialele acestei discipline este necesară cunoaşterea noţiunilor de bază în lucrul cu calculatorul, abilităţi de lucru cu sistemul de operare Windows şi cu un editor de texte simplu, precum Notepad sau un alt editor specializat de exemplu Adobe Dreamweaver.

Fisier (curriculum)