FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Algebră

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
F.01.O.005 Algebră Topala.Anatol I (Ciclu I) Examen 4 Informatica, Informatica (Științe ale Educației), Informatica Aplicată, Managementul Informației

Fenomenul pătrunderii metodelor algebrice se observă din ce în ce mai mult în toate ramurile matematicii (fenomenul algebraizării matematicii). De asemenea metodele algebrice se aplică pe larg şi în domeniul Informaticii (de exemplu, la codificarea informaţiei). Prin urmare specialistul în domeniul Matematicii şi Informaticii trebuie să fie familiarizat cu noţiunile şi metodele principale ale algebrei moderne.

Disciplina “Algebra” este menită ca studentul să însuşească noţiunile principale de structuri algebrice (grup, inel, corp, spaţiu liniar, aplicaţii liniare, funcţii pătratice), metodele principale de studiere ale lor şi aplicarea cunoştinţilor la rezolvarea problemelor din domeniul Matematicii şi Informaticii cu caracter algebric.

De asemenea se acordă mare atenţie la reducerea matricelor şi funcţiilor pătratice la diferite forme mai simple (canonică, normală, etc.) ce le face accesibile pentru procesarea lor de către informaticieni cu ajutorul  tehnicii de calcul.