FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Arhitectura Calculatorului şi Limbaje de Asamblare

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
F.01.O.001 Arhitectura Calculatorului şi Limbaje de Asamblare Sturza.Greta I (Ciclu I) Examen 6 Informatica, Informatica (Științe ale Educației), Informatica Aplicată, Managementul Informației

„Arhitectura calculatorului şi limbaje de asamblare” este o disciplină de specialitate, care asigură pregătirea studenţilor în domeniul informaticii. Cursul este  adresat studenţilor anului I,   specialităţile “Informatică”,  “Informatică aplicată” şi “Management informaţional”. Arhitectura calculatoarelor  este cercetată din diferite puncte de vedere distincte, fiecare fiind interpretat ca un nivel al ierarhiei sistemelor de calcul.

Obiectivul principal al disciplinei este însuşirea de către studenţi a principiilor de bază de funcţionare, depanare şi programare la nivelul inferior al calculatoarelor electronice (CE).

În cadrul cursului accentul se face pe expunerea detaliată a modului de organizare a sistemelor de calcul prin expunerea consecutivă a mai multor nivele de arhitectură: nivelul logic; nivelul microarhitectural; nivelul arhitecturii instrucţiunilor; nivelul sistemului de operare; arhitecturi paralele; nivelul limbajului de asamblare.

Sunt expuse  în cadrul cursului noţiuni legate de arhitectura  CE la nivel de hard: arhitecturi ale mai multor modele de procesoare din familia “Intel” şi compatibile la nivel de microcod. În dependenţă de pregatirea studenţilor se recomandă începerea studierii modelelor de programare în paralel a procesoarelor pe 16 biţi şi a celor pe 32 de biţi. În cazul specialităţii “Informatică” se prevede din start studierea procesoarelor pe 32 de biţi.

Limbajul de asamblare este limbajul cel mai apropiat de limbajul intern a CE. Instrucţiunile Limbajului de asamblare, spre deosebire de instrucţiunile limbajelor de nivel înalt se interpretează în mod univoc de către blocul microprogram al procesorului. Orice specialist informatician trebuie să cunoască principalele posibilităţi şi tipuri de instrucţiuni ale acestui limbaj.