FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Baze de Date

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
F.03.O.018 Baze de Date Andries.Ion, Bodrug.Svetlana III (Ciclu I) Examen 5 Informatica, Informatica Aplicată, Managementul Informației

"Baze de date" este o disciplină de categoria formativă generală, care asigură pregătirea studenţilor în domeniul tehnologiilor informatice contemporane. Studenţii vor acumula cunoştinţe de proiectare, realizare şi exploatare a bazelor de date în domeniile de activitate, ce necesită prelucrare automată a datelor. Programul este structurat astfel încât să răspundă   necesităţilor de proiectare, realizare şi exploatare a  bazelor de date locale şi în reţea.