FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Analiza și proiectarea orientată obiect a sistemelor informatice

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
F.01.O.002 Analiza și proiectarea orientată obiect a sistemelor informatice I (Ciclu II) Examen 10