FMI logo

 

 

 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Probabilități și Statistică

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
F.03.O.023 Probabilități și Statistică Topala.Oleg III (Ciclu I) Examen 4 Informatica, Informatica (Științe ale Educației), Informatica Aplicată, Managementul Informației

Actualmente una din cele mai pronunţate tendinţe în dezvoltarea matematicii şi aplicaţiilor ei constă în creşterea rolului acelor compartimente care sunt legate de studierea fenomenelor ce poartă un caracter aleator şi se bazează pe teoria probabilităţilor. Această tendinţă este confirmată şi prin aceea că majoritatea disciplinelor matematice noi, apărute în ultimele decenii şi care ţin de acel curent în gândirea umană, denumit „cibernetică”, s-au dovedit a fi strâns legate de teoria probabilităţilor (teoria informaţiei, teoria deciziilor, teoria jocurilor, clasificarea etc). În urma studierii cursului studenții vor putea aplica cunoștințele respective în diferite domenii, ca formarea și exploatarea bazelor de date statistice, sistemelor de inteligență artificială (rețele neuronale, sisteme probabiliste de instruire) sistemelor de securitate a informațiilor, elaborarea modelelor bazate pe teoria jocurilor (jocuri bayesiene).