FMI logo

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Sisteme de Operare

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
F.02.O.010 Sisteme de Operare Seiciuc.Eleonora II (Цикл I) Экзамен 5 Информатика, Информатика (Педагогические науки), Прикладная информатика, Информационный менеджмент

Cursul este destinat studenţilor anului I, Facultatea de Matematică şi Informatică, specialitățile Informatică, Informatică Aplicată şi Management informațional pentru a fi familiarizaţi cu principiile generale de lucru ale sistemelor de operare DOS, SO WINDOWS şi LINUX şi de a le forma deprinderi practice de a lucra cu SO MS-DOS, familia SO Windows şi LINUX la calculatoarele moderne.