FMI logo

 

 

 

FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE

Sisteme de Operare

Codul disciplinei Denumirea disciplinei Persoana(e) responsabilă(e) Semestrul Tipul de evaluare Numărul de credite Specialitatea(ăți)
F.02.O.010 Sisteme de Operare Seiciuc.Eleonora II (Cycle I) Exam 5 Computer Science, Computer Science (Education Sciences), Applied Computer Science, Informational Management

Cursul este destinat studenţilor anului I, Facultatea de Matematică şi Informatică, specialitățile Informatică, Informatică Aplicată şi Management informațional pentru a fi familiarizaţi cu principiile generale de lucru ale sistemelor de operare DOS, SO WINDOWS şi LINUX şi de a le forma deprinderi practice de a lucra cu SO MS-DOS, familia SO Windows şi LINUX la calculatoarele moderne.