FMI logo

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Economics

„Economics”, ca componentă fundamentală a ştiinţei economice are funcţia instructiv-educativă, ce permite studenţilor, viitorilor specialişti să-şi formeze o gândire complexă, coerentă şi critică cu privire la modul de funcţionare a economiei contemporane. Studierea acestei discipline are un rol deosebit de important în pregătirea viitorului specialist care îşi va desfăşura activitatea în contact direct cu problemele economice reale, pe baza prelucrării şi interpretării unui bogat material faptic, de informaţii cu ajutorul cărora va fundamenta, pe termen lung şi mediu, utilizând aparatul matematic şi cibernetic, modele şi mecanisme privind dezvoltarea economiei.

Disciplina respectivă, are drept obiectiv tratarea conceptelor de bază şi a regularităţilor ce definesc activităţile economice contemporane, privite prin prisma comportamentelor individuale ale participanţilor. Cursul „Economics” are drept scop formarea unui traseu cognitiv riguros şi complex, axat pe gândirea şi însuşirea logică a categoriilor economice centrale.

Structura şi conţinutul curriculumu-lui sunt concepute astfel, încât problemele esenţiale ale economiei contemporane să fie abordate şi analizate prin prisma legităţilor economice generale şi/sau prin prisma microeconomică, macroeconomică, mondoeconomică.